โครงงานเรื่อง ผลของน้ำผลไม้และกรดฟอร์มิกที่มีต่อการแข็งต่อของน้ำยางพารา
โครงงานได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค ภาคเหนือ

 

เข้าประกวดในงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20  ธันวาคม พ.ศ. 2556