Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กีฬายูโด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 5 "ตากเกมส์"
กีฬายูโด ผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย

  • ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3

ประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี

  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายรัฐพล กันไชย ม.1/6
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40-45 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายชญานิน ทาไชย ม.2/6
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45-50 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กชายนพวินท์ ทาไชย ม.2/6

ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี

  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52-57 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐชา อินต๊ะนาม ม.4/6

ประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 19 ปี

  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นายณภัทร เกษามูล ม.3/5
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50-55 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพีรพัฒน์ ทองหล่อ ม.4/4
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55-60 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ม.5/1
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73-81 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
  • รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิธิวัฒน์ อ่อนเป็ง ม.4/1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100%

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100% กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด(สอจร.น่าน) ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมบุคลากรและครู ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2562 โดยในโอกาสนี้ได้แนะนำครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในโอกาสที่มาส่งครูนภาพร วรรณภพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ม.5/5
นายอติวิชญ์ สายปัน ม.3/3
น.ส.กรกนก กันตาวงค์ ม.5/5
น.ส.เบญจวรรณ การอ้วน ม.4/4
รางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.จิราภัทร คำใบ ม.2/3
รางวัลเหรียญทองแดง
นายกิตติภณ ถุงบุญ ม.4/1
ด.ญ.ณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ม.2/1
ด.ญ.ธมลวรรณ สุวรรณตระการ ม.3/2

ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 2562
วันเสาร ์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยมีวงดุริยางค์ และขบวนฟ้อนรำของนักเรียน ร่วมด้วยและรับมอบทุนการศึกษา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ่อเกลือและโรงเรียนแม่จริม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในโอกาส ที่มาส่งครูพะยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ และครูศุภรัตน์ สะสมย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในโอกาสที่มาส่งครูกนกวรรณ จัดสวย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางธัยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมประชุมกับคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แนะนำรองผู้อำนวยการและครูที่ย้ายมาใหม่หลังกิจกรรมเข้าแถวเาครพธงชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและแนะนำนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านอีก 2 ท่าน

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายไตรพฤก  ผางาม
         ผู้อำนวยโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

 

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

1054352
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
862
776
5212
1044331
11409
28508
1054352

Your IP: 18.204.48.199
Server Time: 2019-11-16 22:59:17