Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

วันที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ครูต่างชาติที่จะทำหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และในโอกาสนี้ครูต่างชาติคนใหม่ทั้ง 4 คนได้กล่าวแนะนำตัวและทักทายนักเรียนด้วย

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ นั่งสมาธิให้จิตใจบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งใหม่ด้วยสิ่งดีงาม และเป็นสิริมงคล ในปี 2562 ด้วย

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 1/2562

การนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม

วันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงาน "กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"เป็นการนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนที่ได้ฝึกปฏิบัติมาตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยบูรณาการกับกิจกรรมรักการอ่านและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการดำเนินกิจกรรม

มหกรรมวิชาการวิชาชีพประจำปี 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ OBECQA ประจำปี 2560 ในงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพประจำปี 2561 ณ จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานในการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพประจำปี 2561 

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันนี้ ณ ห้องประกันคุณถาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT

วันที่ 20 ธันวามคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT โดยมีวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายสนองก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในกิจกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 

การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ

ในช่วงวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนสัปดาห์สอบกลางภาค กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงทำตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มอบรางวัลทีม SW We Are One

 

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ทีม SW We Are One จากชมรม To Be Number One โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน To Be Number One Dancercise Thailand Shampionship 2019 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในวันที่ 15-16 ธ.ค 2561 โดยมีครูภรปริญญา เพชรสุภาเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งทีม SW We Are One ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จาก 30 ทีม สมาชิกดังนี้
นางสาว จินตกัญญา วันมหาชัย ม.6/3
นางสฃพัสสา ลาภลักษมี ม.5/2
นางสาวปริยากร สีนุย ม.5/4
นางสาวจิราภรณ์ จาดเชย ม.5/4
นางสาวปวิชญา ทาการ ม.5/4
นางสาวพรภิมล แย้มอยู่ ม.5/4
นาย ชัยนิวัฒน์ สวนใจ ม.6/3
นาย ณัฐวุฒิ คำพงษ์ ม.6/3
นาย จิราเจตน์ ติ๊บปาละ ม.5/3
นาย สรัล คำภู ม.5/3
นาย ปวเรศ ปางน้อย ม.4/10
นาย คเชนทร์ อุปนันท์ ม.4/9
นาย ภูผา ศิริรัตน์ ม.4/9
นาย อภิปุญ วิชัยต๊ะ ม.4/9

นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project) 

นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุลครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและชมรมเยาวชนสร้างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project) ภายใต้โครงการขวดน้ำปันยิ้ม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม 2561คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายสนอง  ก้อนสมบัติ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

818254
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
294
806
3825
806624
17738
19630
818254

Your IP: 107.21.16.70
Server Time: 2019-01-19 14:46:42

เวลาขณะนี้