Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

  

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โครงการ วมว. ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันโคเซ็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระบบถ่ายทอดสดในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมเป็นสนามสอบรอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฎิบัติและหน้าที่ในการสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 (ม.ต้น)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ม.ปลาย)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านหลวง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในโอกาสครูวรนุช สุนันทนานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน ประจำปี 2564-2565 เขตสรรหาที่ 11 หน่วยสรรหาที่ 7 ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ครูใหม่พบปะนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูจิตรานุช ไชยเพียร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูวรนุช สุนันทนานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวปสุดา พันธชาตินิยม เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียน MEP ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายไตรพฤก  ผางาม
         ผู้อำนวยโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

1397754
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
372
728
6686
1386838
19714
21881
1397754

Your IP: 3.238.147.211
Server Time: 2020-11-29 07:30:15

Fanpage