Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คุณครูประทุมมาส ชมกลิ่นได้แนะนำคุณครูศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุล และครูนนทธยา วาทกุญชร คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนต่อไป
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมีการจัดเรียนการสอนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้แต่ละระดับชั้นเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นม.4 ในคาบเรียนคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
100 คะแนนเต็ม O-NET 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและนายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบรางวัลแก่นายตะวัน แก้วแฝก นักเรียนชั้นม.4/8 ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนแล้ว ยังมีครูอาวุโสและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน
 วันแรกของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสนอง  ก้อนสมบัติ กล่าวทักทายให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
 
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและประชุมครู 
ในวันที่ 14 พ.ค.2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ นักเรียนระดับชั้น ม.4  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมพร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน่าน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 11 พ.ค.2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมูลนิธิ
ศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในปีการศึกษา 2560
ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายสนอง  ก้อนสมบัติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

470930
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
175
312
4573
461411
17279
22256
470930

Your IP: 54.162.19.123
Server Time: 2017-05-28 10:16:38

เวลาขณะนี้