Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาวูซู ในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา วูซู ประเภท Obstacles (สิ่งกีดขวาง)นักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2563
1. นายวโรดม ศรีทิพย์ ม.6/5
2. นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ม.4/7

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายูโดในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41"อุดรธานี​เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี​ ชมรมกีฬายูโดโรงเรียนศรีสวัสดิ์​วิทยาคาร​จังหวัด​น่าน​ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ดังนี้
1.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ชาย น้ำหนัก 81-90 กิโลกรัม
นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
2.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย Nage no kata
นายธนภัทร คำพันธ์​ ม.5/3
นายทรงพล ยงสุขสกุล (ศิษย์เก่า)
โดยมีนายภานุวัฒน์​ อิ่ม​ทอง​ เป็นครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมเสนอสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนม.5/6 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกความอดทน สร้างวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสมาชิก จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภาพกิจกรรม

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์DOW-CST Award 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
1.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
2.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
3.นายรัชต ทยานศิลป์ ม.6/7
แข่งขันในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารจุตรัสจามจุรีสแควร์ และโครงงานจะได้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
Pure and Applied Chemistry Conference 2020(PACCON 2020) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานีต่อไป

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่้วไปและนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉลองโภคศิลชัย นักเรียนชั้นม. 1/7 ได้รับการคดีเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นายณัฐภูมิ สุโน นักเรียนชั้นม.5/7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายไตรพฤก  ผางาม
         ผู้อำนวยโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

  

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

1116409
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
360
592
1449
1111428
27139
21544
1116409

Your IP: 34.229.131.116
Server Time: 2020-01-28 10:26:34