Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ครูรัตนาพรรณ-การสอน

                                                                    กระบวนการการจัดการเรียนการสอนครูรัตนาพรรณ

 

การสอน7Eร่วมกับสะเต็ม
โครงงานเคมีย่อส่วน เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย 

ชุดกิจกรรมไฟฟ้าเคมี1ปี2561
สะเต็มกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2562 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 

ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2564

ประจำเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2564

รวมภาพกิจกรรม


 


 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประุธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การประชุมจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูงานประชาสัมพันธ์และการจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ

ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน"ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมพบปะให้ความรู้แก่นักเรียนสภาเพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

การสำรวจเส้นทางวิ่งของกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูคณะกรรมการสำรวจเส้นทางวิ่งงาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน วิ่งเพื่อสำรวจเส้นทางและวัดระยะ กำหนดจุดบริการระหว่างทางเพื่อดำเนินการวางแผนงานต่อไป

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับจังหวัดน่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เวลา 06.00 น. โดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเวลา 18.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยสภานักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบรรเพลงมหาฤกษ์ในงานพิธีดังกล่าวด้วย

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนดี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียน ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนน O-NET แต่ละวิชาร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวปุณยนุช ลักษณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ป่าน่านอย่างยั้งยืน สพฐ.ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมน่านแลควิวรีสอร์ท

เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (Data Management Center ) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ( ห้อง TOT )

ลูกเสือวิสามัญได้รับรางวัลชนะเลิศ เดินทางไปประกวดระดับภาค

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้โอวาทและอวยพรลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประเภทลูกเสือวิสามัญ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เดินทางไปประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การมอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกันประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการในการจัดงานต่อไป ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 13.00 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี) ครบรอบ 112 ปี

ฟ้อนล่องน่านงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชมรม TO BE NUMBER 1 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER 1 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมของชมรม โดยรองผู้อำนวยการอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้มอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในชมรมต่อไป

ซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน เพื่อร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรวเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบหมายให้นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสสัตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภภาคม 2562 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาถึง 3 เหตุการณ์คือ คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

การประชุมครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และมีการแนะนำครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานี้ด้วย

รางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles หญิง
1.นางสาวเกศกนก ทองวิลา ม. 4/4
2.นางสาวเบญจวรรณ การอ่าน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles ชาย
1.นายวโรดม สีทิพย์ ม.6/5
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3
โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์เป็นครูผู้ฝึกสอน
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ
2.นายเจษฎา ทาเรือน ม.5/2
โดยมีครูณัฐพล หอมดอกเป็นผู้ฝึกสอน

ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเปิด "อาคารทิพยสิริ" ซึ่งเป็นหอประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริฯและกิจกรรมต่างๆ วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องมรดกธรรม: มรดกโลก: สันติสุขแห่งมนุษยชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยนักเรียนชั้นม. 5/8 และ 5/9 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ
ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

บรรยาการวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 256 ณ ห้องประกันคุณภาพและห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลเหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ นักเรียนชั้นม.3/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ "บุรีรัมย์เกมส์" โดยมีคุณครูณัฐพล หอมดอก เป็นผู้ฝึกสอน

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้กับนักเรียนใหม่ โดยคณะผู้บริหารนำโดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่อีกทั้งทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ (รอบที่ 1) สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ณ ศาลาปฎิธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

รดน้ำดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยท่านผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ น.ถึง ๑๒.๓๘ น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน ณ บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล จังหวัดน่าน
๘ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๗.๑๐ น.ถึง ๒๒.๐๐ น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
๙ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดพระธาตุแช่แห้ง

รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1.นางสาวบุญญาพร ต๊ะวิไชย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
2.นายสิริวัฒน์ เลาคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำกนักไม่เกิน 90 ก.ก.

วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

นายสนอง ก้อนสมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และบรรยายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ วันที่ 8-9 เมษายน 2562

ร่วมงานวันมหาจักรีบรมราชาฯ

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ

นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2562

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา นำโดยผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ประธานจัดงาน ร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อขอพรอันเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบต่อไป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูมนตรี ศรีประเสริฐ เป็นประธานนำคณะผู้อาวุโส ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปพระศรีสวัสดิ์ศักดิญาภิรักษ์มหิตธิศักดิ์มหามุนี จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช โดยมีพอ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์

นางสาวอริสรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ ณอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วันที่ 5 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 4 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
4 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดน่าน-สามแยกปงสนุก จังหวัดพะเยา - เข้าเส้นชัยหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 3 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมให้การต้อนรับ ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – เข้าเส้นชัยบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณวัดสวนตาล

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 2 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
2 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านจังหวัดแพร่ ไปจบการแข่งขันที่จังหวัดน่าน
เวลา 13.30 น. ร่วมต้อนรับคณะนักปั่น ณ หน้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562 เพื่อสดุดีข้าราชการดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 เมษายน 2562

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักเรียนร่วมขบวนแห่บุษบกอัญเชิญน้ำสรง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาส 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2562คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.6

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสภานักเรียน2561 ต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน2562

กิจกรรมส่งต่อภารกิจคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียนที่จะมารับมอบภารกิจต่อในปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้ลาออกจากราชการ

เนื่องด้วยครูศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์ ครูศุภัทรา กนกประดิษฐ์ ครูธิติพันธ์ เจดีย์ถา ครูประภาภรณ์ นะไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลาออกราชการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมอำลานักเรียน ในวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนกล่าวความรู้สึกต่อคณะครูผู้ลาออกราชการและคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นตัวแทนคณะครูทุกท่านมอบของที่ระลึกให้ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงอำลาครูผู้ลาออกราชการ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถานศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางสาวจันทิรา เครือใจ ครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด อาทิ กิจกรรมตอกไข่ไขความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมเซียมซีรักการอ่าน กิจกรรมสนุกกับปริศนาคำทายเป็นต้น

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (ศึกประลองปัญญา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ศรีสวัสดิ์ฯอัจฉริยะ ) โดยมีการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการนักเรียนครั้งที่ 23 ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ลำดับที่ 1 - 300 และในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการได้พบปะและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการพัฒนานักเรียน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 ระดับต่างๆ

อาสาสมัครนานาชาติ (CCS) ดำเนินโครงการด้านสุขอนามัยของโรงเรียน

ร่วมพูดคุยในรายการ สวท.น่าน ประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนจังหวัดน่าน

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"ประจำปี 2562 จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และครูจรัญ อุดอ้าย ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE "โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี ก้าวไกล ภูมิใจสถาบัน สานฝันสู่สากล" ณ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

การสอบ Pre วิชาสามัญ

การสอบ Pre วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และสโมสรวอลเล่ย์บอลจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัท ลาลาลิส เฮาส์ จำกัด และBURNITA ณ โรงยิมพลศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และนายนนท์ธยา วาทกุญชร ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แนะนำนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนจำนวน 2 พรรค คือ เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า เบอร์ 2 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา โดยในวันนี้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้มานำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 และการอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.3,4,5,6

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษานักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณครูจิรายุ นันทะเสน ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสานความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จของนักเรียนต่อไป

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมดวยคณะรองผู้อำนายการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่านน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพจากเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้นักเรียน จำนวน 850 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางธัญญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ จำนวน 95 คน เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

การสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยครูแกงส้ม (อัษมาน ธนวรกันต์) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 150 คน ณ ห้องสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.นิธิวิทย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.ราชานุบาล

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนราชานุบาล

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มกราคม 2562คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ซึ่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.

การสอบ Pre O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวันครู ครั้งที่ 63

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นสถานที่จัดงานวันครู ของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเมืองน่าน โดยมีคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป รำลึกบูรพาจารย์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ่านสาร นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีถึงเด็กไทยทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ได้นำขนมมาแจกให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

การประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี"

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี" จากคณะสพฐ.

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคารประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

วันที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ครูต่างชาติที่จะทำหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และในโอกาสนี้ครูต่างชาติคนใหม่ทั้ง 4 คนได้กล่าวแนะนำตัวและทักทายนักเรียนด้วย

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ นั่งสมาธิให้จิตใจบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งใหม่ด้วยสิ่งดีงาม และเป็นสิริมงคล ในปี 2562 ด้วย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันนี้ ณ ห้องประกันคุณถาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT

วันที่ 20 ธันวามคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT โดยมีวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายสนองก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในกิจกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน

การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ

ในช่วงวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนสัปดาห์สอบกลางภาค กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงทำตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มอบรางวัลทีม SW We Are One

 

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ทีม SW We Are One จากชมรม To Be Number One โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน To Be Number One Dancercise Thailand Shampionship 2019 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในวันที่ 15-16 ธ.ค 2561 โดยมีครูภรปริญญา เพชรสุภาเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งทีม SW We Are One ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จาก 30 ทีม สมาชิกดังนี้
นางสาว จินตกัญญา วันมหาชัย ม.6/3
นางสฃพัสสา ลาภลักษมี ม.5/2
นางสาวปริยากร สีนุย ม.5/4
นางสาวจิราภรณ์ จาดเชย ม.5/4
นางสาวปวิชญา ทาการ ม.5/4
นางสาวพรภิมล แย้มอยู่ ม.5/4
นาย ชัยนิวัฒน์ สวนใจ ม.6/3
นาย ณัฐวุฒิ คำพงษ์ ม.6/3
นาย จิราเจตน์ ติ๊บปาละ ม.5/3
นาย สรัล คำภู ม.5/3
นาย ปวเรศ ปางน้อย ม.4/10
นาย คเชนทร์ อุปนันท์ ม.4/9
นาย ภูผา ศิริรัตน์ ม.4/9
นาย อภิปุญ วิชัยต๊ะ ม.4/9

นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project)

นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุลครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและชมรมเยาวชนสร้างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project) ภายใต้โครงการขวดน้ำปันยิ้ม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม 2561คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำ" ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งนางสาวจุฑารัตน์ กุลศรีไชย ประธานสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2561 เข้ารับรางวัลนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดี จากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

กิจกรรมขวดน้ำปันยิ้ม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ชมรมเยาวชนสร้างชาติและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุลเป็นที่ปรึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมขวดน้ำปันยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสานำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำเงินไปดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมงานสภากาแฟโดยพร้อมเพรียงกัน

พี่ช่วยน้องครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศิษย์เก่าศว.2536/2539 "พี่ช่วยน้องครั้งที่ 1/2561" มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบพระคุณคุณศิษย์เก่ารุ่นศว.2536/2539 เป็นอย่างยิ่ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้องๆรุ่นหลัง ซึ่งทุนการศึกษาที่ท่านได้มอบให้แก่นักเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสานความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จของรุ่นน้องต่อไป

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาและมอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 5 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวเพชรลดา คนสูง นักเรียนชั้นม.5/7 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดรายการเสียงตามสาย SW Radio ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก วันสำคัญที่สะท้อนพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีกิจกรรมตอบคำถามในตอนท้ายของรายการเพื่อรับรางวัลด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญของวันดินโลก จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวันดินโลกขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากล ซึ่งเราชาวไทยทุกคนก็ควรได้รู้ถึงประวัติวันดินโลกไว้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2561 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22

ค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ครั้งที่ 12 ”

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ครั้งที่ 12 ”ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2561 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม English Skits Show

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English Skits Show เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูสามัญประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคเช้า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

การประชุมครูและบุคลากร ครั้ง 9/2561

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนและสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งในโอกาสนี้ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้มอบถุงผ้าลดโลกร้อนตามโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้แก่โรงเรียนซึ่งผู้อำอวยการโรงเรียนได้มอบต่อให้คณะรองผู้บริหารและครูต่อไป ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พิธีจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวีนที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

สัมพันธไมตรีศรีสวัสดิ์ฯ-ราชานุบาล

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาลพร้อมคณะในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือปฎิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีความอดทน ปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี กล่อมเกลานิสัยให้นักเรียนตั้งมั่นอยู่ในสติและมีคุณธรรมอยู่เสมอเพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน

งานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน โดยคุณครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ได้นำสภานักเรียน จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านสุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันของมอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2018 จัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์
2.นายวชิรวุฒิ ทองเรือง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับช ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.นางสาวธนพร วรวัฒน์วิทยากุล ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับช ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค 310 A-2 (แพร่-น่าน)โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้รับรางวัลที่ 2 ดังนี้
1. ด.ญ. วชิราภรณ์ รอดพวง ม.2/10
2. ด.ญ. ชนันชิดา อินต๊ะ ม.2/10
3. ด.ญ. วชิราภรณ์ รอดพวง ม.2/10
4. ด.ญ. ชนันชิดา อินต๊ะ ม.2/10

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แนะแนวศึกษาต่อด้านสาธารณสุข

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลน่านมาแนะแนวศึกษาต่อด้านสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์,เภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นม.ปลายที่สนใจ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคระห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รณรงค์ใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้แก่นักเรียสภานักเรียนตามโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนน่าน และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแยกขยะ และลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าดังกล่าวอีกด้วย

กิจกรรม English for Today

ประเพณีลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทย และเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ในวันนี้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรม English for Today นำเสนอคำศัพท์
ภาษาอังกฤษวันละคำ ในวันนี้เสนอคำว่า
Festival (เฟส’ทิเวิล) แปลว่า วันเทศกาล , วันเฉลิมฉลอง

กิจกรรมสภาจำลองสัญจร

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะวิทยากรและรับฟังการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่สำนักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 21561 ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับนักเรียนชาวอเมริกาในโครงการ TBB

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับนักเรียนชาวอเมริกาในโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) ร่วมกับหน่วยงาน Cross-Cultural Solutions, Thailand (CCS) ที่จะเข้ามาสังเกตการณ์สถานศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม ในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2562 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ประมวลภาพงานกรีฑามัธยมน่าน

งานกรีฑาของนักเรียนระดับมัธศึกษาทั่วจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวนการโรงเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.กศจ.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและประธานอกคศ.สพม.เขต ๓๗.แพร่-น่าน
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมามอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นจำนวน 15,000 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

การประชุมวางแผนการดำเนินงานประเพณีคืนสู่เหย้า 111 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ

การประชุมการประชุมครั้งที่ 8/2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมการประชุมครั้งที่ 8/2561 ขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ ม.3/10 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
2. เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ ม.2/10 รางวัลผ่านเกณฑ์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์ ม.3/10 รางวัลผ่านเกณฑ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสรวิศ ธนสารตั้งเจริญ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
2. นายภูชิต ฉินตระกูลประดับ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
3. นางสาวโยษิตา สอนใจ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 256

วันที่ 1 พศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารครู บุคลากรและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยนางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อ

รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้
ประเภทเกรกโก โรมัน
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 65 กก. นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ม.4/5
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 51 กก.ดช.ไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ม.2/8
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 45 กก.นายสิทธิโชค ทิศจันทร์ ม.3/6
รางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ำหนัก 92 กก. นายเจษฎา ทาเรือน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 81กก.นายธนพงษ์ รันต๊ะแขม ม.3/9
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.ด.ญ.เบญจวรรณ การอ้วน ม.3/6
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 53 กก.นางสาว เกศกนก ทองวิลา ม.3/6
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 57 กก.นางสาวภัทรศยา เทพกอม ม.5/5
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 49 กก.นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ม.3/9
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.นายกิตติกุล สะสม ม.3/7
ฝึกซ้อมโดยครูณัฐพล หอมดอก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา16.00 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

รางวัลการแช่งขันกีฬาวูซู

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขันกีฬาวูซู ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้
ทีมกีฬาวูซูน่านประเภทหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ทีมกีฬาวูซูน่านประเภทชาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รางวัลการประกวดเรียงความ และวาดภาพ ในงานบูชาธรรม ๑๐๕ ปีฯ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรและวาดภาพ "วัดในฝัน" ในงานบูชาธรรม ๑๐๕ ปี ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร เด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เรียงความ เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
ม.ต้น
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นางสาวปรางลดา อินแสง ม. ๓/๙
๒. นางสาวสุพรรณิการ์ แก้วกันทะ ม.๓/๑๐
๓. เด็กหญิงธนพร ปิยาปัน ม.๒/๑
๔. นางสาวไปรลดา อินแสง ม.๓/๙
๕. เด็กชายฆโนทัย สัตนาโค ม.๓/๑๐
ม.ปลาย
รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.๕/๗
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นายทักษ์ดนัย ฝ่ายไธสง ม.๖/๗
๒. นางสาววริศรา เขื่อนธนะ ม.๔/๑๐
๓. นางสาววรินทร นิ่มสง่า ม.๔/๑๐
๔. นางสาวศศิวิมล แสงธรรมชาติ ม.๔/๑๐
วาดภาพ "วัดในฝัน"
ม. ต้น
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ม.๒/๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒ บาทได้รับเกียติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฐนนท์ แก้วโมลา ม.๓/๑
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
๑. เด็กหญิงนภัสสร สินันตา ม. ๒/๙
๒. นางสาวไปรลดา อินแสง ม.๓/๙
๓. เด็กหญิงภัทราพร คณะธรรม ๓/๑๐
ม. ปลาย
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นายเกียรติศักดิ์ นันต๊ะ ม.๖/๗
๒. นางสาวอัญชนา ธรรมขันทา ม.๔/๔
๓. นางสาวณัฐธิดา ไชยคำ ม. ๖/๕

รางวัลประกวดพูดสุนทรพจน์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนายธีรธาดา สื่อสาร ม.6/8 ได้รับรางวัลที่ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท นางสาวจิรภัทร จตุรบัณฑิตกุล ม.4/6 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล1,000 บาท จากการประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อ การส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในงานCSR Nan Expo 2018 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ข่วงน้อยจังหวัดน่าน โดยมีนาย วิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบรางวัล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ครูใหม่แนะนำตัวกับนักเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคนใหม่ 3 ท่านดังนี้
1. นายอุกฤษฎ์ ดวงแก้วใหม่
2.Ms.Montana Sage Pflaster
3.Ms.Brooke Elizabeth Amormiro

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคนใหม่

คณะผู้บริหาร และครูร่วมต้องรับ นายอุกฤษฎ์ ดวงแก้วใหม่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคนใหม่ย้ายมาจากโรงเรียนนาน้อย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียบนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลมากมาย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

งานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
โดยในกิจกรรมนี้ นายเกื้อกูล งานขยัน นักเรียน ม.3/7
ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จากสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั่งที่ 35

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยูโด ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั่งที่ 35 คัดภาค 5 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลดังนี้
น.ส.ณัชชา อินต๊ะนาม เหรียญทอง รุ่น -52 กก ม.3/3
นายกมล สายธงแก้ว เหรียญเงิน รุ่น -81 ม.6/4
นายรวิกร ดอนพนัส เหรียญเงิน รุ่น -60 ม.5/3
นายเดชดนัย ปัญยานะ เหรียญทอง รุ่น -66 ม.3/7 ศว.
นายณภัทร เกษามูล เหรียญเงิน ท่าทุ่มมาตรฐาน ม.2/5
นายกิตติคุณ ถุงบุญ เหรียญทอง รุ่น -45 ม.3/6

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าและจุดเทียนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราช เวลา 6.30 น ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า และเวลา 18.30 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงของคณะครูผู้ชวยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประเมินครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในวันที่18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผนจัดงานคืนสู้เหย้า ปี 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน คืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะ

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกล่าวขอบคุณนายประยง แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมคณะ ในโอกาสที่ท่านมามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลแก่ทีมนักบาสเกตบอลชาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่ทีมนักบาสเกตบอลชาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน จังหวัดน่าน จัดโดยธนาคารออมสิน ในโอกาสนี้ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดน่าน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่านประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในเวลาเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร่วมกับหัวหน้าส่่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวน่านทุกหมู่เหล่า โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมและฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปจัดกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูปิยะ คณะธรรมเป็นผู้ฝึกซ้อม ในระหว่างวันที่10-12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโยธินบูรณะ 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2561

คณะผู้บบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยในโอกาสนี้มีการแนะนำครูใหม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

คณะผู้บบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับกรรมการประเมินนักเรียน นายพงศ์วิวัฒน์ ปัญญาอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6/8 เพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

คณะผู้บบริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยรักรวมร้อยใจ ยิ่งใหญ่สายสัมพันธ์ ๒๕๖๑ ในโอกาสครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้มาพบปะและกล่าวอำลานักเรียนหลังกิจกรรมพิธีหน้าเสาธง โดยในปีนี้มีครูเกษียณอายุราชการทั้งหมด 7 ท่านได้แก่
1.ครูประทุมมาส ชมกลิ่น
2 ครูจำเริญ นิลพร
3 ครูนิเวศน์ เทศใต้
4 ครูเอมอร บำเพ็ชร
5 ครูสาววีณา สุวรรณโน
6 ครูจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์
7 ครูรุ่งทิวา จิตเกษม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดร้องเพลง SW Singing Contest 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง SW Singing Contest 2018 รอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านดนตรีและการร้องเพลง ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องดนตรี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งหมด 45 คน เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดน่านและสพม.37

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวอริศรา สะสมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา อินวาทย์ นักเรียนชั้น 5/10 ที่ผ่านการคัดเลือกของสพฐ. ไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 28 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตร

วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)มอบเกียรติบัตร

วันที่ 13 กันยายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดเต้น cover dance

วันที่ 13 กันยายน 2561 งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมการประกวดเต้น cover dance ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในวันนี้เป็นการประกวดรอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนชมรมเชียร์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท ลาลาลิส เฮ้าส์ จำกัด ในโอกาสที่ได้มามอบทุนสนับสนุนให้กับ ชมรมเชียร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบทุนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลการแข่งขันการอ่านฟังเสียง

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นายธนดล วานิยพงศ์ นักเรียนชั้นม.5/9 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ประเภทชาย ระดับ ม. 4- ม.6 และระดับปวช. ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท และโรงเรียนได้รับทุนอีกจำนวน 6,000 บาทจากธนคารธนชาต และในโอกาสนี้นายธนดล วานิยพงศ์ ก็ได้มอบทุนดังกล่าวให้โรงเรียนโดยนางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนรับทุน ในวันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นจึงจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นภายใต้งานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศรสตร์มอบรางวัลนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินข้าราชการครูเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ภาคเหนือ

นายกฤตวัฒน์ ว่องอิสริยะวนิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลที่ 4 จากผู้แข่งขันทั้งหมด 73 ทีม จากการแข่งขันเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ภาคเหนือ รายการ Triple Game Northern Challenge 2018 ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 จัดโดยสมาคมคอรสเวิร์ดเกมแห่งประเทศไทย โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกล เป็นครูผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 5 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 / 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

มอบเกียรติบัตรลูกเสือกองเกียรติยศ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูผู้ดูแลกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือกองเกียรติยศ ในโอกาสเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมมัธยมศึกษา

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมมัธยมศึกษา จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 / 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

านแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยในพิธีเปิดงานวันที่ 23 มีการจัดงานวิชาการบูรณาการงานอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการมัธยมศึกษาน่านเป็นเลิศสู่สากล จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน (สมป. น่าน) โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ๓๔ โรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนโดย นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูได้มาร่วมชมกิจกรรมการประกวดเต้นบาสโลบและชิมการทำอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซีย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 38

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 28 ณ ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาาาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like และ O-Net

การอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ Pisa - Like และ O- Net โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลการประเมิน PISA2018 เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ โดยวิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม STEM บูรณาการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านกิจกรรม STEM บูรณาการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 "วันแม่แห่งชาติ" โดยมีนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต์น้ำจืดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภานุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียน พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ วัดดอนมูล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แนะแนวศึกษาต่อจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเงินนักเรียนผู้ประสบภัยโรงเรียนบ่อเกลือ

วันที่ 7 สิงหาคม 2651 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เดินทางไปให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนบ่อเกลือ โดยได้มอบเงินบริจาคจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวนเงิน 23,873 บาทสมทบทุนช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือผู้ประสบภัยดินถล่ม บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีนักเรียนสภานักเรียนจำนวน30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพันจ่าโทอนุสร คำวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นวิทยากรในวันที่ 2 ของการอบรม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจ.น่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย

ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือกองเกียรติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงในพิธี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ศูนย์รายการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรเข้าร่วมในงานพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา 109 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

งานการประชุมวิชาการนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการงานการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญา" ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 8 จังหวัด 23 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในงานดังกล่าวด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันกองทัพอากาศ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันกองทัพอากาศนำทีมโดยรองเลขาธิการกรมยุทธศึกษากองทัพอากาศ นาวาอากาศเอกวันชัย บุญภักดี และคณะ มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักเรียนระดับชั้นม.2 ถึง ม.6 ที่มีความสนใจรับฟังการแนะแนวจากสถาบันกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ 4 องค์กร

การประชุมคณะกรรมการ 4 องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์ฯ คณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ ในวันที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 ณ ห้องสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬามากขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Club

งานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำตัวแทนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Club ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดีที่เห็นประโยชน์ขอวส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี มีการประกวดการจัดบอร์ด การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลในเรื่องของยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถโดยจัดกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดีแต่ละระดับชั้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน และนางธัญญรัตน์ พลทิพย์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สมาคมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะครู งานพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเงินรางวัลแก่ นายภูริพล ดีอุด ม.6/10 (ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และนางสาววรินทร นิ่มสง่า ม.4/10 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียน

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียนมัธยมศึกษา โดยวิทยากรจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 126 คน เข้ารับฟังบรรยายและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด “โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม” ครั้งที่ 1/2561 ณ สนามโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความตระหนักในการแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของครูผู้ประสาทวิชาให้กับนักเรียน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมงานสภากาแฟ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานสภากาแฟดังกล่าว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่าศ.ว.รุ่น 2 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตัวแทนศิษย์เก่าศว. รุ่นที่ 2 ปี 2527 มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบพระคุณศิษย์เก่าศ.ว.รุ่นที่ 2 เป็นอย่างสูง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้องๆรุ่นหลังด้วยดีตลอดมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุมและ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษาและนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน.

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยกิจการงานต่างๆของหออัตลักษณ์น่าน จำนวน 10 คน ดังนี้
1.นางสาว มาริณี สำราญ ม.4/7
2.นางสาว ลินนภัสร์ วิจิตร์กุลวัน ม.4/7
3.นาย ดลยฤทธิ์ นุ โพธิ์ ม.6/6
4.นางสาว จริยาพร ชาเตียม ม.6/6
5.นางสาว ณิชกานต์ เมฆสาคร ม.6/6
6.นางสาว ไพรำ สีรัง ม.6/4
7.นางสาว อภิชญา กันทา ม.6/4
8.นางสาว ธนพร เกษรบัวทอง ม.6/4
9.นางสาว จารุวรรณ ดู่อินทร์ ม.6/4
10.ด.ญ.อชิรยา สารกุมาร ม.2/3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ
นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะที่เหมาะสมกับชุมชน กิจกรรมการจัดเวทีวิเคราะห์รูปแบบและการสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนน่าน นักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการการเป็นแกนนำในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนต่อไป โดยมีนางเพลินพิศ พ่วงเจริญ พันจ่าโทอนุสร คำวัง นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี และนางสาวเยาวเรศ สว่างพงษ์ เป็นวิทยากร จัดโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ร่วมกับโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เพื่อสังเกตการณ์และนำมาพัฒนางานลูกเสือต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
คณะครูหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามหน้าที่ของตนเองในเวทีประชาธิปไตยครั้งนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนดังนี้

เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา ได้ 318 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ได้ 1,436 คะแนน
No vote 229 คะแนน
ไม่มาใช้สิทธิ์ 189 คน
ทำให้พรรคเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ได้ตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูอำพร เทพอาจคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว นางอำพร เทพอาจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานฌาปนกิจศพนายอนันต์ เทพอาจ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยนางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อม ณ วัดสวนตาล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา และเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ซึ่งในช่วงเวลาพักนักเรียนผู้ลงสมัครทั้ง 2 พรรคก็ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นี้

กิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี โรงเรียน

นายสนอง ก้อนสมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลกร นักเรียน และครูอาวุโส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๑๒ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ ๒๐ พ.ค. ของทุกปี) และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๑๑๑ ของการพัฒนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้เห็นเด่นประจักษ์ตลอดมา

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมกับร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนได้พบปะและชี้แจงนโยบายการเรียนการสอน ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องในสถานศึกษา ตลอดจนโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปส่งนักเรียนตัวแทนภาคเหนือ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินน่าน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีฐานความรู้แยกเป็น 6 ฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นศูนย์จัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28-30 เมษายน 2561

ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินครบวงจร) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารวิทยาคารจังหวัดน่าน

การสมาคมผู้ปกครองและครู

นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียนโดย นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโรงเรียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

 

 

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษาในจังหวัดน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อขอขมาคาราวะและร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษาในจังหวัดน่านและร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตน่าน

 

 

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมืองสืบทอดต่อไป

 

 

พิธีถวายเครื่องสักการะแด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2561

 

 

ร่วมงานวันวันจักรี

นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายสดุดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

 

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าน่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และ พอ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินพิธีการบวงสรวงในครั้งนี้

 

 

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 

การอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นายประทวน มณีเพชร ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและนายนพพล สุขภิรมณ์ ครูหัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติและโครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัด ระดับอำเภอ จังหวัดและข้อมูลระบบ NISPA, CATUS ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 46 โรงเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

 

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหารงานบุคคลพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย และด.ญ.รัตนาภรณ์ ทะปะละ นักเรียนชั้นม.1/3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร พร้อมเกียรติบัตรจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน

 

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

 

การแข่งขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ โดยมีนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการร่วมมอบของที่ระลึก สัญลักษณ์นำโชค "น้องโคนนทิ" ให้แก่นักกีฬา ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การประชุมมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ ครั้งที่ 1/2561

 

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันร่วมกับผู้จัดการทีมกีฬามวยปล้ำและฟุตซอล และสมาคมกีฬามวยปล้ำ มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามแข่งขัน และที่พักนักกีฬา ตลอดจนฝึกซ้อมการแสดง และวงโยธวาทิตอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้

 

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561

 

การฝึกซ้อมของวงโยธวาทิตเพื่อร่วมแสดงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วงโยธวาทิต ดรัมเมเยอร์ และคัลเลอร์การ์ดโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความตั้งใจ เพื่อพิธีเปิดกีฬาน่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติในวันที่ 19 มี.ค. 2560 นี้ โดยมีครูปิยะ คณะธรรม เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม

 

การฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล รองนายก อบจ.น่าน มาให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่มแก่คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโดยมีครูประภัสสร วรปรางกุลเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ในการฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

 

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับฟังการนำเสนอผลงานและประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

 

มอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน IS ประจำปีการศึกษา 2560

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล Independent Study Fair (IS) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ที่ได้เรียนในรายวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS) เป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)

 

ร่วมงานเปิดตัวอย่าง Grand Opening Namthong NanHotel

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำยวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการงานGrand Opening Namthong NanHotel วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 กุมพาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

 

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬเจดีย์ ประจำปี 2561

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายสมเรียน วงศ์สัมพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬเจดีย์ ประจำปี 2561 ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและร่วมการประชุมจังหวัดน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

การประเมินระบบการบริหารของสถานศึกษา

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินระบบการบริหารของสถานศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2561

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเยี่ยมชมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2561 (รอบ 2 ระดับประเทศ) ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีผู้เข้าสอบ รวมทั้งหมด 165 คน

 

ต้อนรับทีมวิจัยแผนงานจัดการขยะฯ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ต้อนรับทีมวิจัยแผนงานจัดการขยะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัดการขยะ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลโครงงานดีเด่นระดับประเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่
นายธีระศักดิ์ ยวงคำ
น.ส.มุฒิตา ป้องปา
น.ส.ปภาวดี ต่อตัน
น.ส.พัชรินทร์ บุญเจริญ
น.ส.วรัชยา สมรักษ์
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลดีเด่นอันดับที่ 2 รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท จากโครงงานการทดลองเคมีและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบประจำโครงการห้องเรียนเคมีดาวในงาน DOW-CST Awards 2017จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และอพวช

 

มอบรางวัลกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของห้องสมุดโรงเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

มอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการ TEDET

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2560 (สาขาคณิตศาสตร์)
1.ด.ช.ชนาธิป ศรีเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย
2. ด.ช.ปรัตถกร ธนามี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
3. ด.ช.เสฎฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
4. ด.ช.ยุทธศาสตร์ จิตอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย
5. ด.ญ.วรินทร นิ่มสง่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย
6. ธัญยาภรณ์ มโนชัยวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย

 

กิจกรรมวันตรุษจีน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรนักเรียนในโอกาสปีใหม่ของจีน คณะผู้บริหาร และครูร่วมใจแต่งกายชุดสีแดงอย่างพร้อมเพียง มีมีกิจกรรมให้นักเรียนตอบปัญหาและชมการแสดงต่างๆ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

 

ศรีสวัสดิ์ฯมินิมาราธอน 2560

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้ อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานเปิดกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯมินิมาราธอนประจำปีการศึกษา 2560 การวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตรของนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ภายใต้ชื่อ"วิ่งทางไกลใส่ใจสุขภาพ 110 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน" เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

การนำเสนอผลงานวิชา IS

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้ อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานเปิดกิจกรรมได้จัดกิจกรรม "การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล Independent Study Fair (IS) " ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ที่ได้เรียนในรายวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS) เป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันฯ

เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อาจก่อให้เกิดปัญหาท้องในวัยเรียนได้ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ถูกทาง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงบ่ายกิจกรรมในช่วงบ่ายมีดังนี้
1. การประกวดเต้น cover dance remix
2. การบอกรักใสๆ หัวใจหนึ่งดวง
3. การบริการบอกความในใจจากใครคนหนึ่ง

 

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมผู้ปกครองและครู

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

โครงการ “ค่ายศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน” ประจำปี 2560

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้ อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิด
โครงการ “ค่ายศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน” ประจำปี 2560 เป็นการจัดติวโค้งสุดท้ายให้กับนักเรียนชั้นม.6 ในระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ ในโครงการ Gifted Science ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นม.4/9, ม.5/9 และ 5/10 เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 63 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมแสดงผลงานชุมนุมของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ลานหน้าอาคาร 5

 

ารมอบรางวัลแสดงความยินดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ารมอบรางวัลแสดงความยินดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

แสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนด้านสุขศึกษาและพละศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆโดยการฝึกสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาระดับประเทศ (Sport Hero) รางวัลกีฬาและกรีฑาโดยมีว่าที่ รต.ถวัลย์ ไชยยงค์เป็นผู้ฝึกสอน

  • 1.นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ม. 3/2
ระยะทาง 100 เมตร
ได้รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมเป็นรายเดือนๆ ละ 2,500 บาท
รางวัล

การแข่งขันกีฬายูโด โดยมีครูกิตติศักดิ์ ศรีทุมมาเป็นผู้ฝึกสอน

  • 2.นายรัชชย เชียงทา ม. 4/4
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม
ได้รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท
  • 3.นายกมล สายธงแก้ว ม. 5/4
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66-73 กิโลกรัม
ได้รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท
  • 4.น.ส.จิตรณรินทร์ จาดเชย ม. 5/3
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 - 63 กิโลกรัม
ได้รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท
2.การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
ณ จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2561
  • น.ส.มัลลิยา กองประเสริฐ ม. 4/5
ได้รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
 

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบของขวัญพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา ปัญญาอินทร์ นักเรียนชั้นม.5/10
ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 ในระ หว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561
 

แสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบของขวัญ แสดงความขอบคุณ
แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองน่าน ที่มาอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยการจราจรหน้าโรงเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ
 

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.1

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.2

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอินทร์บุรี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้วในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีบุญยานนท์

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ในโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดยครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 มกราคม
2561
 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในกิจกรรมวันเกียรติยศนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ประจำปี 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 

การประกวด Cover Dance

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขัน การประกวด Cover Dance เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 

กิจกรรมโครงการ Happy New Year and Children's Day 2018จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 10 มกราคม 2561

 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

การสอบแข่งขันความรู้ทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นป.6 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2560

 

การประชุมบุคลากรลูกจ้างโรงเรียน

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมชี้เแจงการปฏิบัติงาน การทำสัญญาจ้างและการปฎิบัติหน้าที่ในงานของแต่ละฝ่ายงานแก่ลูกจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์
 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านแนะแนวในการประกอบอาชีพพร้อม

นักเรียนระดับชั้นม.3-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านมาให้ความรู้และแนะแนวในการประกอบอาชีพพร้อมจัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพและจำลองอาชีพให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
 

รับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียน MEP

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ก้อนสมบัติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เข้ารับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียน MEP (Mini English Program) โดยคณะกรรมการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

นักเรียนคนเก่งรับโล่รางวัลจากอดีตรัฐมนตรีฯ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้อนรับฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ที่เดินทางมามอบโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลแก่ ด.ช.ธนากร เงินวงศ์นัย นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเนื่องจากผลงานการประกวดความเรียงรางวัลอันดับที่ 3 จากโครงการของแป้งโยคีในรัศมีวงกลม หัวข้อความเรียง "พ่อ...ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ที่กรุณามาให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษ ตลอดจนเรื่องของมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ทางคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 

ทำบุญตักบาตรกิจกรรม”วันศุกร์สุขใจ”

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ในกิจกรรม”วันศุกร์สุขใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกเช้าของวันวันศุกร์
 

จัดนิทรรศการในงาน 'ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและร่วมแสดงรำฟ้อนแพน ฝึกสอนโดยครูประภัสสร วรปรางค์กุลในงาน 'ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง' ภายใต้แนวคิด 'หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม'จัดโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560 ณ ลานข่วงเมือง หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน
 

มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาเรือพาย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระหว่างวันที่1-5 ธันวาคม 2560 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
นาย วชิรวิทย์ กาวิน ม.4/1 ได้รับรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ เรือ10ฝีพาย ระยะ1000 เมตร
2.รองชนะเลิศอันดับ2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
3.รองชนะเลิศอันดับ2 เรือ10ฝีพาย ระยะ200 เมตร
4.รางวัลชนะเลืศ เรือ 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ด.ช.ชญานิน เจดีย์กันท์ ม.1/6 ได้รับรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ เรือ10 ฝีพาย ระยะ1,000 เมตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรับมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันจากทางคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียงตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการมุ่งเน้นดำเนินการรณรงค์ปลุกกระแสให้เยาวชนไทย รู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้รักสามัคคี รู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองดี ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง และตื่นตัวที่จะคิดดี ทำดี ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี กิจกรรมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน (การอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 

การแสดงผลงานนาฏศิลป์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โดยนักเรียนนาฏศิลป์ รำแสดงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติเช้านี้ มีคูณครูประภัสสร วรปรางกุลเป็นผู้ฝึกสอน
 

ร่วมไว้อาลัยศิษย์เก่า ศว. ตำรวจวีรบุรุษบันนังสต

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ในการแข่งขันครั้งนี้ มีหน่วยงานจัดนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 15 สมาชิกสโมสร 9 จังหวัด มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 250 คน ผู้ฝึกสอน จำนวน 50 คน และกรรมการตัดสิน จำนวน 15 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 40,000 บาท และรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร (สัจจเทพ) จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

การแสดงผลงานชมรม TOBENUMBERONE

ชมรม TO BE NUMBERONE โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แสดงการเต้น Cover ผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2018 ณ เซนทรัลพลาซ่ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 

การประชุมประจำเดือน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป
 

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

วันที่ 28 พฤศจิยายน 2560คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 

ร่วมไว้อาลัยศิษย์เก่า ศว. ตำรวจวีรบุรุษบันนังสต

คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ และคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต.ทศพร เสสาร หรือหมู่เทพ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ วัดภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 
อแสดงความยินดีกับรางวัลวาดภาพระดับประเทศ
โรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากกิจกรรมวาดภาพระบายสี ART and PAPER PAINTING CONTEST 2017 " สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ " ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 
 
โครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน กิจกรรมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AUTOMATIC ROBOT WORKSHOP) ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
 
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 จำนวน 67 คน เป็นที่ 1 ของภาคเหนือ โดยนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป
 
 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยประทานรางวัลตามโครงการเขียนเรียงความและวาดภาพถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ปี 2560 จัดโดยวัดป่านันญาณมุนี
นางสาวเพชรลดา คนสูง ม.4/7 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การวาดภาพระดับม.ปลาย รับถ้วยประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
นางสาวศรุตา มหาสิงห์ ม.4/5 ได้รางวัลอันดับที่ 3 การวาดภาพระดับม.ปลาย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
นางสาวอารียา รินทร์แก้ว ม.5/8 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
นางสาวญาณพรรณ ปันตามูล ม.5/8 ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
นายทักษ์ดนัย ฝ่ายไธสง ม.5/7 ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
เด็กหญิงไปรลดา อินแสงและเด็กหญิงปรางลดา อินแสง ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ด.ช.คณิน เวชอนุรักษ์ นักเรียนมัธยมปีที่ 3/3 นักเรียนใน
โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange)
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆในโครงการจากประเทศต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ระบบการศึกษา ทัศนศึกษา เล่นกีฬา และกิจกรรม อีกมากมาย ณ ประเทศ นิวซีแลน์ ซึ่งในโครงการนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอันจะทำให้ นำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาไปเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตให้เติบโตสู่ความสำเร็จ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ต้อนรับครูใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับครูใหม่ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะครูใหม่ทุกท่านได้มาพบปะและแนะนำตัวกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและนายกสมาคมผู้ปกครอง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครูและนายกสมาคมผู้ปกครอง ประชุมปรึกษา หารือเรื่อง
๑. การสร้างสนามบาสเกตบอลงบประมาณ
๒. อนุมัติสร้างขยายพื้นที่อาคาร ๘๔ ปี เป็นห้องเก็บของ
๓. แผนดำเนินการขยายพื้นที่ถนนภายในให้มีบริเวณจอดรถรับส่งนักเรียนสองข้างและลดพื้นที่น้ำขังข้างถนน
๔. อื่นๆเกี่ยวกับสมาคมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนศรีสวัสดืวิทยาคารจังหวัดน่าน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
นักเรียนรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนสภานักเรียนร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ เนืองในเทศกาลออกพรรษา ประจาํ ปี 2560 ณ พระธาตุเขาน้อย โดยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลคนดีศรีเมืองน่านได้แก่ นายเจษฎา ฐานะโภคิน ม.5/6 นางสาวกัญญาพัชร ศรีทุมมา ม.5/6 เด็กชายจีรพันธ์ จันเป็ง ม.3/3 โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบเกียรติบัตร
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมีครูและบุคลากรใหม่ 14 ท่าน ดังนี้
นางสาวชลดา นันทะน้อย
นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์
นางสาวปัณฑิตา ไชยโย
นางสาวอรนิดา แซ่วื้อ
นายนพพล สุขภิรมย์
นายนนท์ธยา วาทกุญชร
นางสาวพิชญา ขันเพชร
นางสาวสิรินดา สุทธไชย
นางคัทลียา พลธนะ
นางสาวธัญจิรา ท้าวหน่อ
นางสาวงามศิริ คำนวณ
นางสาวสิตานัน เชื้อหมอ
นายทักษกร เพ็ญมณี
น.ส.ชนาธิป อาราธนากุล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานและส่งครูช่วยราชการในโอกาสย้ายมาช่วยราชการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ร่วมชมนิทรรศการงานมอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด”
วันที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในงานมอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ในระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ในระดับจังหวัดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะของโรงเรียนต่อไป
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ทีมกล้าดีศรีสวัสดิ์ได้รับทุนดำเนินโครงการ 20,000 บาท
ทีมกล้าดีศรีสวัสดิ์ นักเรียน ม.4/7 นางสาวฉัตรฉวี แซ่ท้าว
นางสาวเพชรดา คนสูง นางสาวจุฑารัตน์ กุลศรีไชย
นางสาวกัญญารัตน์ น้ำพี้ นางสาวธนรัตน์ สุนา
โดยมี นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูที่ปรึกษา เข้าร่วมนำเสนอ โครงการ “ฮอมฮักมะเกี๋ยง สู่การเรียนรู้ คู่วิถีน่าน” โครงการกล้าดี ปี 2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ณ โรงแรมเทวราช วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้รับให้รับทุนดำเนินโครงการจำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการต่อจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ 19,21 กันยายน 2560 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 18,20,22 กันยายน 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
แชมป์ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คว้าแชมป์ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
การอบรมนักสื่อความหมาย แนะนำนักท่องเที่ย
นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมนักสื่อความหมาย แนะนำนักท่องเที่ยว จัดโดยอพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
โครงการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ม.1,ม.4 เพื่อฝึกทักษะทางด้านการอ่าน-การเขียนและกิจกรรมฝึกทักษะคำคมให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
กิจกรรม English Skits Show
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English Skits Show ของนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ จ.ส.ต.ปฐมศักดิ์ ขัตติยะ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมคณะ ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย ซีเกมส์ 2017 รุ่นมิดเดิลเวต ชาย (น.น. 75 กก.) ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์
กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมแสดงผลงานของกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะ กรรมการจัดการแข่งขันคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรม ”ค่ายรักการอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ พัฒนาการอ่าน การเขียนประจำปี 2560”
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม ”ค่ายรักการอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ พัฒนาการอ่าน การเขียนประจำปี 2560” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขียนของนักเรียน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ส่งเสริมเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถแสวงหาความรู้ที่่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตและการทำงาน การจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านครั้งนี้ได้มีนักเรียนร่วมเข้าค่ายจำนวน 70 คน โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่านครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยแบ่งเป็น 9 ฐาน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารและครู เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำเสนอการปฏิบัติงานและการจัดนิทรรศการทั้ง 7 หมวดต่อคณะกรรมการการประเมิน 6 ท่านดังนี้
ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง
นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
นายธีรชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสตรีภูเก็ต
รางวัลจากการแข่งขัน Crossword
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางธัญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Crossword ในรายการ Maxploy Triple game ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และการแข่งขัน EGAT NROD crossword championship 2017 โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุลเป็นผู้ฝึกสอน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ที่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผลการเลือกตั้งนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อีกวาระหนึ่ง
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีการแสดงจากทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเต้นบาสะโล๊พมาถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้นักเรียนคนอื่นๆได้รับชมหลังพิธีเคารพธงชาติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22
างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแสดงละครภาษาต่างประเทศ
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมืองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและทีมนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแสดงละครภาษาต่างประเทศชื่อเรื่อง Sleeping Beauty ในการแข่งขันทักษะละครภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูรัชนีกร เกิดไชย ครูลักษณา ได้พร และครูวิจิตรา กาแก้วเป็นผู้ฝึกสอน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 12 ส.ค.2560 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานใสพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 ส.ค.2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มอบรางวัลแก่นายกิตติพงษ์ สีขวา ม.5/8 นางสาวทิพย์เกสร ปันไชย ม.5/7 และนางสาวกฤติยา ฉิมพาลี ม.4/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นตัวแทนของศาลจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 2
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษา สหวิทยาเขตน่าน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 2 Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp : Episode 2 " โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และในเวลา 12.00 น.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นบาสโลบขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะละครภาษาอังกฤษระดับภาค
การสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายความรู้เรื่องการสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน ณ ศาลา 110 ปี
การสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายความรู้เรื่องการสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน ณ ศาลา 110 ปี
โครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับนักเรียน และครูจากสถานศึกษาใน จ.น่าน เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่าไม้ ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความตอนหนึ่งว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน”
โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
นักเรียนระดับชั้นม.4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ในวันที่้ 3 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ ร่วมประชุมวางแฝนการดำเนินงาน แก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นสถานที่จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560 จัดโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ อาคารโรงยิมพละศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิด
 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานในพิธี และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ศาลปกครอง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ศูนย์รายการจังหวัดน่าน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 60 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย มีการลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี และปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ BIG CLEANING DAY
กิจกรรมสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงาน"สุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ"เพื่อระลึกถีงสุนทรภู่กวีเอกของโลกและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่องการใช้ภาษาของคนไทย โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
แสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานระดับนานาชาติ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูมนตรี นันตา เด็กชายวิทวัส แก้วสี นักเรียนชั้นม.1/8 และเด็กหญิงธัญชนก เตชะนันท์ นักเรียนชั้นม.1/9 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น โดยยวันนี้เสนอคำว่า
MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding คือเอกสารที่บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ หรือ ความเข้าใจระหว่าง องค์กร หน่วยงาน รัฐ เมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบและเข้าใจรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจนั้นแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายก็จึงจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ
แสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนเอเอฟเอส
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัทตรา กงคำ ม.5/8 ที่จะเดินทางไปศีกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเปรู ของโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2560-2561 กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
โครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
มหกรรมจังหวัดน่านโปร่งใส ครอบครัวยุคใหม่ ไม่โกงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ มหกรรมจังหวัดน่านโปร่งใส ครอบครัวยุคใหม่ ไม่โกง จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดน่าน โดยมี นายสุเมธ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และ วิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดน่าน บรรยายให้ความรู้ เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากเรื่องการทุจริตง่าย ๆ ที่กลายเป็นความเคยชิน มีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเเรมดิอิมเพรสน่าน
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษฯ
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครื่อข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสหวิทยาเขตนาเคนทร์จัดอบรมโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ข้าราชการพัฒนาเรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ PLC ครบ 100 % โดยมีคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมจำนวน 113 คน ร่วมกับครูโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -.16.30 น.
ร่วมการประกวดโครงงานประเทศจีน
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปให้กำลังใจครูมนตรี นันตา เด็กชายวิทวัส แก้วสี นักเรียนชั้นม.1/8 และเด็กหญิงธัญชนก เตชะนันท์ นักเรียนชั้นม.1/9 ตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึษา 2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
การประชุมเฉพาะกิจคณะครู
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หลังเสร็จจากพิธีเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา โดยแยกตกแต่งเป็นคณะสี สร้างความรักใคร่สามัคคีและปลูกฝังนักเรียนให้เข้าใจ ซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ ซึ่งจะได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆต่อไป

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

เป็นโครงการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียน " คุณธรรมความสะอาดเป็นสัญญลักษณ์ของคุณภาพ" ด้วยกิจกรรมปฏิบัติ ตามกระบวนการ S.W. Model
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE
นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ จัดประกวดป้ายนิเทศน์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแต่ละระดับชั้น การประกวดเต้น COVER DANCE และกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโดครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรองและเตรียมพร้อมก่อนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวนนักเรียน 35 คน
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น โดยยวันนี้เสนอคำว่า Thailand 4.0 แปลว่าประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ หรือ โมเดลพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน)
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 และจะจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อปลูกฝังความสามัคคีและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป
กิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามวันสุนทรภู่
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน เป็น “วันสุนทรภู่” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ตลอดสัปดาห์
โครงการ ศรีสวัสดิ์ฯTEEN WAVE RADIO
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ ศรีสวัสดิ์ฯTEEN WAVE RADIO โดยมีทีมนักจัดรายการสถานีวิทยุฯอสมท.น่าน มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์
มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ศาลจังหวัดน่านมาเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
ประชุมบุคลากรโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมประจำเดือนของครูและบุคลากรของโรงเรียน
ร่วมรายการเช้านี้ที่น่าน
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกรายการ ณ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 08-00-09.00 น. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีคุณทัตติ งามอ่อน เป็นผู้ดำเนินรายการ
โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
บริจาคโลหิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดน่าน โรงพยาบาลน่าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
การประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 60 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
งานสภากาแฟจังหวัดน่าน
วันที่ 14 มิถุนายน 60 เวลา 07.00 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆในจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
คณะครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำลูกเสือจำนวน 43 นายเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กิจกรรมวันไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นพิธีสำคัญที่คอยย้ำเตือนใจผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายให้มีความกตัญญูรู้คุณ เคารพนบนอบต่อพระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้
เตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝึกซ้อมตัวเเทนนักเรียนถือพานไหว้ครู เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู และในคายเรียนที่ 5- 8 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมแรงร่วมใจกันทำพานไหว้ครูสิ่งที่จะเป็นสื่อแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูของลูกศิษย์ต่อคุณครูในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดขึ้น
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น และในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่คอยย้ำเตือนใจผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายให้มีความกตัญญูรู้คุณ เคารพนบน้อมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้ด้วยความรัก ความเมตตาที่มีต่อศิษย์ด้วยดีเสมอมา กิจกรรม English for Today ของนักเรียนในวันนี้จึงเสนอคำว่า wai kru ceremony แปลว่า พิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้สาธิตการไหว้ครูให้แก่นักเรียนคนอื่นๆได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน รับมอบของที่ระลึกจากทีมงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จากกิจกรรมธนาคารโรงเรียนที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เสมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังได้มอบของรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ค่ายเยาวชนสืบสานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสืบสานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 DASTA NAN CAMP 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
แนะสภานักเรียนประจำปี 2560
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณครูประทุมมาส ชมกลิ่นได้แนะนำประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสภานักเรียนประจำปี 2560 บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู รวมทั้งยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้แก่สังคมภายในโรงเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน
แนะนำกิจกรรม English for today
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยครูชาวต่างชาติพบปะและแนะนำกิจกรรม English for today เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูโด
ขอแสดงความยินดีกับ
นายนราธิป ลาพร นักเรียนชั้นม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมชาย
และนายรัชชย เชียงทา นักเรียนชั้นม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมชาย รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2560 เดือนละ 2,000 บาท จากการแข่งขัน Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมศาลาศว.22 ตั้งแต่ 09.00 – 11.00 น. โดยมีผู้สมัคร 3 พรรค ได้แก่
เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา
เบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา
เบอร์ 3 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า
ซึ่งผลการเลือกตั้งเบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนาชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 690 คะแนน ส่วนเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา 569 คะแนน เบอร์ 3 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า 596 คะแนน
อบรมพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้
วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบปก การ์ตูนเพื่อตกแต่งใบงาน ใบความรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยคุณครูอรุณี ชัยพิชิต เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ข่าวสารกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คุณครูประทุมมาส ชมกลิ่นได้แนะนำคุณครูศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุล และครูนนทธยา วาทกุญชร คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนต่อไป
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมีการจัดเรียนการสอนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้แต่ละระดับชั้นเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นม.4 ในคาบเรียนคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
100 คะแนนเต็ม O-NET
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและนายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบรางวัลแก่นายตะวัน แก้วแฝก นักเรียนชั้นม.4/8 ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนแล้ว ยังมีครูอาวุโสและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน
วันแรกของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ กล่าวทักทายให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
 
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและประชุมครู
ในวันที่ 14 พ.ค.2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนแล้ว ยังมีครูอาวุโสและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน
วันแรกของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ กล่าวทักทายให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
 
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและประชุมครู
ในวันที่ 14 พ.ค.2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมพร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน่าน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 11 พ.ค.2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมูลนิธิ
ศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในปีการศึกษา 2560
ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและครูเลขานุการกลุ่มงานโรงเรียน ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.-12.00 น ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี
ในวันที่ 19 เมษายน 2560
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระเบียบวินัยการปฏิบัติตนของนักเรียน
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมปิดภาคเรียน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสรุปงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559 และช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสู่วิถีศรีสวัสดิ์ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2560
 
คณะครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปส่งครูมนตรี นันตาและนายรชต เขื่อนธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคีวชู เมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2560
 
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอบในวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

รงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้บริการสถานที่ห้องประชุมอาคาร 84 ปี
ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในศควรรษที่ 21 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เวลา 08.30 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.2560
 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบโล่รางวัลแก่นางสาวชัญญานุช ตาน้อย ม. ๔/๙ จากการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และโล่รางวัลของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับม. ปลายได้รับโล่ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รับโล่จากนายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และรับเงินรางวัลจากนายสมใจ จิตเป็นธม เลขาฯกอช. ณ กรมประชาสัมพันธ์ วีันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คำขวัญที่ได้รับรางวัลคือ เตรียมพร้อมชีวิต รู้จักคิด รู้จักออม
 

มอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมให้ความรู้แก่นักกีฬาในการจัดเวลาเรื่องการเรียนและเวลาฝึกซ้อม เน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาไปพร้อมๆกับการเรียนเป็นสำคัญ
 

การประชุมเสวนา "อภิวัฒน์การมัธยมศึกษากู้วิกฤตการศึกษาไทย"ยกห้าจุดภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
สุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และการเปิดสำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 

คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อแจกกันนักเรียนแต่ละห้องต่อไป
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาโรงเรียน
โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด)
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลโดยกสทช.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดกิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมพละศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

 

ห้อง
บอร์โทรศัพท์
้องธุรการ 054-710411
้องการเงิน 054-710130
้องวิชาการ 088-2633370
้องปกครอง 054-710955,086-4210549
้องทะเบียน-วัดผล 086-4497900
้องพยาบาล 088-2582303
้องพัสดุ 088-2699811