Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด


 


 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านแนะแนวในการประกอบอาชีพพร้อม

นักเรียนระดับชั้นม.3-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านมาให้ความรู้และแนะแนวในการประกอบอาชีพพร้อมจัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพและจำลองอาชีพให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
 
 

รับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียน MEP

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ก้อนสมบัติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เข้ารับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียน MEP (Mini English Program) โดยคณะกรรมการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
 

นักเรียนคนเก่งรับโล่รางวัลจากอดีตรัฐมนตรีฯ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้อนรับฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ที่เดินทางมามอบโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลแก่ ด.ช.ธนากร เงินวงศ์นัย นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเนื่องจากผลงานการประกวดความเรียงรางวัลอันดับที่ 3 จากโครงการของแป้งโยคีในรัศมีวงกลม หัวข้อความเรียง "พ่อ...ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
 

ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ที่กรุณามาให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษ ตลอดจนเรื่องของมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ทางคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 
 

ทำบุญตักบาตรกิจกรรม”วันศุกร์สุขใจ”

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ในกิจกรรม”วันศุกร์สุขใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกเช้าของวันวันศุกร์
 
 

จัดนิทรรศการในงาน 'ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและร่วมแสดงรำฟ้อนแพน ฝึกสอนโดยครูประภัสสร วรปรางค์กุลในงาน 'ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง' ภายใต้แนวคิด 'หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม'จัดโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560 ณ ลานข่วงเมือง หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน
 
 

มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาเรือพาย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระหว่างวันที่1-5 ธันวาคม 2560 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
นาย วชิรวิทย์ กาวิน ม.4/1 ได้รับรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ เรือ10ฝีพาย ระยะ1000 เมตร
2.รองชนะเลิศอันดับ2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
3.รองชนะเลิศอันดับ2 เรือ10ฝีพาย ระยะ200 เมตร
4.รางวัลชนะเลืศ เรือ 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ด.ช.ชญานิน เจดีย์กันท์ ม.1/6 ได้รับรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ เรือ10 ฝีพาย ระยะ1,000 เมตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรือ10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
 
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรับมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันจากทางคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียงตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการมุ่งเน้นดำเนินการรณรงค์ปลุกกระแสให้เยาวชนไทย รู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้รักสามัคคี รู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองดี ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง และตื่นตัวที่จะคิดดี ทำดี ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี กิจกรรมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน (การอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 

การแสดงผลงานนาฏศิลป์ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โดยนักเรียนนาฏศิลป์ รำแสดงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติเช้านี้ มีคูณครูประภัสสร วรปรางกุลเป็นผู้ฝึกสอน
 
 

ร่วมไว้อาลัยศิษย์เก่า ศว. ตำรวจวีรบุรุษบันนังสต

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ในการแข่งขันครั้งนี้ มีหน่วยงานจัดนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 15 สมาชิกสโมสร 9 จังหวัด มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 250 คน ผู้ฝึกสอน จำนวน 50 คน และกรรมการตัดสิน จำนวน 15 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 40,000 บาท และรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร (สัจจเทพ) จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 
 
 

การแสดงผลงานชมรม TOBENUMBERONE

ชมรม TO BE NUMBERONE โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แสดงการเต้น Cover  ผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2018 ณ เซนทรัลพลาซ่ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 

การประชุมประจำเดือน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป
 
 

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

วันที่ 28 พฤศจิยายน 2560คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 
 

ร่วมไว้อาลัยศิษย์เก่า ศว. ตำรวจวีรบุรุษบันนังสต

คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ และคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต.ทศพร  เสสาร หรือหมู่เทพ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ วัดภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อแสดงความยินดีกับรางวัลวาดภาพระดับประเทศ
โรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากกิจกรรมวาดภาพระบายสี ART and PAPER PAINTING CONTEST 2017 " สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ " ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 
 
 
 
โครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน กิจกรรมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AUTOMATIC ROBOT WORKSHOP) ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
 
 
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 จำนวน 67 คน เป็นที่ 1 ของภาคเหนือ โดยนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป 
 
 
 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยประทานรางวัลตามโครงการเขียนเรียงความและวาดภาพถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ปี 2560 จัดโดยวัดป่านันญาณมุนี 
นางสาวเพชรลดา คนสูง ม.4/7 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การวาดภาพระดับม.ปลาย รับถ้วยประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
นางสาวศรุตา มหาสิงห์ ม.4/5 ได้รางวัลอันดับที่ 3 การวาดภาพระดับม.ปลาย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
นางสาวอารียา รินทร์แก้ว ม.5/8 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
นางสาวญาณพรรณ ปันตามูล ม.5/8 ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
นายทักษ์ดนัย ฝ่ายไธสง ม.5/7 ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
เด็กหญิงไปรลดา อินแสงและเด็กหญิงปรางลดา อินแสง ได้รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
ด.ช.คณิน เวชอนุรักษ์ นักเรียนมัธยมปีที่ 3/3 นักเรียนใน
โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange)
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆในโครงการจากประเทศต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ระบบการศึกษา ทัศนศึกษา เล่นกีฬา และกิจกรรม อีกมากมาย ณ ประเทศ นิวซีแลน์ ซึ่งในโครงการนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอันจะทำให้ นำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาไปเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตให้เติบโตสู่ความสำเร็จ 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
ต้อนรับครูใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับครูใหม่ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะครูใหม่ทุกท่านได้มาพบปะและแนะนำตัวกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 
การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและนายกสมาคมผู้ปกครอง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครูและนายกสมาคมผู้ปกครอง ประชุมปรึกษา หารือเรื่อง
๑. การสร้างสนามบาสเกตบอลงบประมาณ
๒. อนุมัติสร้างขยายพื้นที่อาคาร ๘๔ ปี เป็นห้องเก็บของ
๓. แผนดำเนินการขยายพื้นที่ถนนภายในให้มีบริเวณจอดรถรับส่งนักเรียนสองข้างและลดพื้นที่น้ำขังข้างถนน
๔. อื่นๆเกี่ยวกับสมาคมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนศรีสวัสดืวิทยาคารจังหวัดน่าน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
นักเรียนรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนสภานักเรียนร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ เนืองในเทศกาลออกพรรษา ประจาํ ปี 2560 ณ พระธาตุเขาน้อย โดยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลคนดีศรีเมืองน่านได้แก่ นายเจษฎา ฐานะโภคิน ม.5/6 นางสาวกัญญาพัชร ศรีทุมมา ม.5/6 เด็กชายจีรพันธ์ จันเป็ง ม.3/3 โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบเกียรติบัตร
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมีครูและบุคลากรใหม่ 14 ท่าน ดังนี้
นางสาวชลดา นันทะน้อย
นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์
นางสาวปัณฑิตา ไชยโย
นางสาวอรนิดา แซ่วื้อ
นายนพพล สุขภิรมย์
นายนนท์ธยา วาทกุญชร
นางสาวพิชญา ขันเพชร
นางสาวสิรินดา สุทธไชย
นางคัทลียา พลธนะ
นางสาวธัญจิรา ท้าวหน่อ
นางสาวงามศิริ คำนวณ
นางสาวสิตานัน เชื้อหมอ
นายทักษกร เพ็ญมณี
น.ส.ชนาธิป อาราธนากุล 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานและส่งครูช่วยราชการในโอกาสย้ายมาช่วยราชการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
ร่วมชมนิทรรศการงานมอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” 
วันที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในงานมอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ในระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ในระดับจังหวัดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะของโรงเรียนต่อไป 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
 
ทีมกล้าดีศรีสวัสดิ์ได้รับทุนดำเนินโครงการ 20,000 บาท
ทีมกล้าดีศรีสวัสดิ์ นักเรียน ม.4/7 นางสาวฉัตรฉวี แซ่ท้าว 
นางสาวเพชรดา คนสูง นางสาวจุฑารัตน์ กุลศรีไชย 
นางสาวกัญญารัตน์ น้ำพี้ นางสาวธนรัตน์ สุนา 
โดยมี นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูที่ปรึกษา เข้าร่วมนำเสนอ โครงการ “ฮอมฮักมะเกี๋ยง สู่การเรียนรู้ คู่วิถีน่าน” โครงการกล้าดี ปี 2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ณ โรงแรมเทวราช วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้รับให้รับทุนดำเนินโครงการจำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการต่อจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ 19,21  กันยายน 2560 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 18,20,22  กันยายน 2560
 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
แชมป์ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คว้าแชมป์ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
การอบรมนักสื่อความหมาย แนะนำนักท่องเที่ย
นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมนักสื่อความหมาย แนะนำนักท่องเที่ยว จัดโดยอพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
 
โครงการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ม.1,ม.4 เพื่อฝึกทักษะทางด้านการอ่าน-การเขียนและกิจกรรมฝึกทักษะคำคมให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
กิจกรรม English Skits Show
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English Skits Show ของนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ จ.ส.ต.ปฐมศักดิ์ ขัตติยะ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมคณะ ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย ซีเกมส์ 2017 รุ่นมิดเดิลเวต ชาย (น.น. 75 กก.) ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์
กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมแสดงผลงานของกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะ กรรมการจัดการแข่งขันคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรม ”ค่ายรักการอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ พัฒนาการอ่าน การเขียนประจำปี 2560”
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม ”ค่ายรักการอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ พัฒนาการอ่าน การเขียนประจำปี 2560” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขียนของนักเรียน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ส่งเสริมเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถแสวงหาความรู้ที่่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตและการทำงาน การจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านครั้งนี้ได้มีนักเรียนร่วมเข้าค่ายจำนวน 70 คน โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่านครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยแบ่งเป็น 9 ฐาน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารและครู เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำเสนอการปฏิบัติงานและการจัดนิทรรศการทั้ง 7 หมวดต่อคณะกรรมการการประเมิน 6 ท่านดังนี้
ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง
นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
นายธีรชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสตรีภูเก็ต
รางวัลจากการแข่งขัน Crossword
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางธัญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Crossword ในรายการ Maxploy Triple game ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และการแข่งขัน EGAT NROD crossword championship 2017 โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุลเป็นผู้ฝึกสอน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ที่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผลการเลือกตั้งนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อีกวาระหนึ่ง
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีการแสดงจากทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเต้นบาสะโล๊พมาถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้นักเรียนคนอื่นๆได้รับชมหลังพิธีเคารพธงชาติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22
างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแสดงละครภาษาต่างประเทศ
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมืองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและทีมนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแสดงละครภาษาต่างประเทศชื่อเรื่อง Sleeping Beauty ในการแข่งขันทักษะละครภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูรัชนีกร เกิดไชย ครูลักษณา ได้พร และครูวิจิตรา กาแก้วเป็นผู้ฝึกสอน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 12 ส.ค.2560 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานใสพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 ส.ค.2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มอบรางวัลแก่นายกิตติพงษ์ สีขวา ม.5/8 นางสาวทิพย์เกสร ปันไชย ม.5/7 และนางสาวกฤติยา ฉิมพาลี ม.4/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นตัวแทนของศาลจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 2
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษา สหวิทยาเขตน่าน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 2 Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp : Episode 2 " โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และในเวลา 12.00 น.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นบาสโลบขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะละครภาษาอังกฤษระดับภาค
การสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายความรู้เรื่องการสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน ณ ศาลา 110 ปี
การสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายความรู้เรื่องการสาธิตวิธีปลูกและขายพันธ์ไม้  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน ณ ศาลา 110 ปี
โครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับนักเรียน และครูจากสถานศึกษาใน จ.น่าน เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่าไม้ ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความตอนหนึ่งว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน”
โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
นักเรียนระดับชั้นม.4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ในวันที่้ 3 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ ร่วมประชุมวางแฝนการดำเนินงาน แก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นสถานที่จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560 จัดโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ อาคารโรงยิมพละศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสนอง  ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิด
 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานในพิธี และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ศาลปกครอง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ศูนย์รายการจังหวัดน่าน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 60 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย มีการลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี และปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ BIG CLEANING DAY
กิจกรรมสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงาน"สุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ"เพื่อระลึกถีงสุนทรภู่กวีเอกของโลกและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่องการใช้ภาษาของคนไทย โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
แสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานระดับนานาชาติ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูมนตรี นันตา เด็กชายวิทวัส แก้วสี นักเรียนชั้นม.1/8 และเด็กหญิงธัญชนก เตชะนันท์ นักเรียนชั้นม.1/9 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น โดยยวันนี้เสนอคำว่า 
MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding คือเอกสารที่บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ หรือ ความเข้าใจระหว่าง องค์กร หน่วยงาน รัฐ เมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบและเข้าใจรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจนั้นแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายก็จึงจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ
แสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนเอเอฟเอส
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัทตรา กงคำ ม.5/8 ที่จะเดินทางไปศีกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเปรู ของโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2560-2561 กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
โครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
มหกรรมจังหวัดน่านโปร่งใส ครอบครัวยุคใหม่ ไม่โกงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ มหกรรมจังหวัดน่านโปร่งใส ครอบครัวยุคใหม่ ไม่โกง จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดน่าน โดยมี นายสุเมธ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และ วิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดน่าน บรรยายให้ความรู้ เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากเรื่องการทุจริตง่าย ๆ ที่กลายเป็นความเคยชิน มีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเเรมดิอิมเพรสน่าน
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษฯ
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครื่อข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสหวิทยาเขตนาเคนทร์จัดอบรมโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ข้าราชการพัฒนาเรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ PLC ครบ 100 % โดยมีคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมจำนวน 113 คน ร่วมกับครูโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -.16.30 น.
ร่วมการประกวดโครงงานประเทศจีน
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปให้กำลังใจครูมนตรี นันตา เด็กชายวิทวัส แก้วสี นักเรียนชั้นม.1/8 และเด็กหญิงธัญชนก เตชะนันท์ นักเรียนชั้นม.1/9 ตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึษา 2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
การประชุมเฉพาะกิจคณะครู
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หลังเสร็จจากพิธีเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย 
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา โดยแยกตกแต่งเป็นคณะสี สร้างความรักใคร่สามัคคีและปลูกฝังนักเรียนให้เข้าใจ ซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ ซึ่งจะได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆต่อไป

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

เป็นโครงการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียน " คุณธรรมความสะอาดเป็นสัญญลักษณ์ของคุณภาพ" ด้วยกิจกรรมปฏิบัติ ตามกระบวนการ S.W. Model
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE
นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ จัดประกวดป้ายนิเทศน์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแต่ละระดับชั้น การประกวดเต้น COVER DANCE และกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโดครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรองและเตรียมพร้อมก่อนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวนนักเรียน 35 คน
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น โดยยวันนี้เสนอคำว่า Thailand 4.0 แปลว่าประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ หรือ โมเดลพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน)
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 และจะจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อปลูกฝังความสามัคคีและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป
กิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามวันสุนทรภู่
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน เป็น “วันสุนทรภู่” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ตลอดสัปดาห์ 
โครงการ ศรีสวัสดิ์ฯTEEN WAVE RADIO
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ ศรีสวัสดิ์ฯTEEN WAVE RADIO โดยมีทีมนักจัดรายการสถานีวิทยุฯอสมท.น่าน มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ 
มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ศาลจังหวัดน่านมาเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
 
ประชุมบุคลากรโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมประจำเดือนของครูและบุคลากรของโรงเรียน 
ร่วมรายการเช้านี้ที่น่าน 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกรายการ ณ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 08-00-09.00 น. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีคุณทัตติ งามอ่อน เป็นผู้ดำเนินรายการ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางสาวอริศรา  สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 17-18  มิถุนายน 2560 
บริจาคโลหิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดน่าน โรงพยาบาลน่าน 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
การประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
วันที่ 14 มิถุนายน 60 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
งานสภากาแฟจังหวัดน่าน 
วันที่ 14 มิถุนายน 60 เวลา 07.00 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆในจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
คณะครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำลูกเสือจำนวน 43 นายเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กิจกรรมวันไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นพิธีสำคัญที่คอยย้ำเตือนใจผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายให้มีความกตัญญูรู้คุณ เคารพนบนอบต่อพระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้
เตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู 
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝึกซ้อมตัวเเทนนักเรียนถือพานไหว้ครู เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู และในคายเรียนที่ 5- 8 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมแรงร่วมใจกันทำพานไหว้ครูสิ่งที่จะเป็นสื่อแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูของลูกศิษย์ต่อคุณครูในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดขึ้น
กิจกรรม English for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น และในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่คอยย้ำเตือนใจผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายให้มีความกตัญญูรู้คุณ เคารพนบน้อมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้ด้วยความรัก ความเมตตาที่มีต่อศิษย์ด้วยดีเสมอมา กิจกรรม English for Today ของนักเรียนในวันนี้จึงเสนอคำว่า wai kru ceremony แปลว่า พิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้สาธิตการไหว้ครูให้แก่นักเรียนคนอื่นๆได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน รับมอบของที่ระลึกจากทีมงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จากกิจกรรมธนาคารโรงเรียนที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เสมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังได้มอบของรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ค่ายเยาวชนสืบสานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสืบสานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 DASTA NAN CAMP 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
แนะสภานักเรียนประจำปี 2560
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณครูประทุมมาส ชมกลิ่นได้แนะนำประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสภานักเรียนประจำปี 2560 บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู รวมทั้งยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้แก่สังคมภายในโรงเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน
แนะนำกิจกรรม English for today
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยครูชาวต่างชาติพบปะและแนะนำกิจกรรม English for today เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูโด
ขอแสดงความยินดีกับ
นายนราธิป ลาพร นักเรียนชั้นม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมชาย
และนายรัชชย เชียงทา นักเรียนชั้นม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมชาย รับค่าตอบแทนการฝึกซ้อมรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2560 เดือนละ 2,000 บาท จากการแข่งขัน Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมศาลาศว.22 ตั้งแต่ 09.00 – 11.00 น. โดยมีผู้สมัคร 3 พรรค ได้แก่
เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา 
เบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา
เบอร์ 3 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า
ซึ่งผลการเลือกตั้งเบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนาชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 690 คะแนน ส่วนเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา 569 คะแนน เบอร์ 3 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า 596 คะแนน
อบรมพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้
วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบปก การ์ตูนเพื่อตกแต่งใบงาน ใบความรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยคุณครูอรุณี ชัยพิชิต เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ข่าวสารกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คุณครูประทุมมาส ชมกลิ่นได้แนะนำคุณครูศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุล และครูนนทธยา วาทกุญชร คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนต่อไป
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมีการจัดเรียนการสอนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้แต่ละระดับชั้นเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นม.4 ในคาบเรียนคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
100 คะแนนเต็ม O-NET 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและนายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบรางวัลแก่นายตะวัน แก้วแฝก นักเรียนชั้นม.4/8 ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนแล้ว ยังมีครูอาวุโสและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน
 วันแรกของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสนอง  ก้อนสมบัติ กล่าวทักทายให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
 
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและประชุมครู 
ในวันที่ 14 พ.ค.2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนแล้ว ยังมีครูอาวุโสและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน
 วันแรกของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสนอง  ก้อนสมบัติ กล่าวทักทายให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
 
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและประชุมครู 
ในวันที่ 14 พ.ค.2560 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจุังหวัดน่านจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ นักเรียนระดับชั้น ม.4  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมพร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน่าน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 11 พ.ค.2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมูลนิธิ
ศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในปีการศึกษา 2560
ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและครูเลขานุการกลุ่มงานโรงเรียน ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.-12.00 น ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี
 ในวันที่ 19 เมษายน 2560
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระเบียบวินัยการปฏิบัติตนของนักเรียน
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี 
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมปิดภาคเรียน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสรุปงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559 และช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสู่วิถีศรีสวัสดิ์ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 
 
คณะครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปส่งครูมนตรี นันตาและนายรชต เขื่อนธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคีวชู เมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2560 
 
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
 
บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
    บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  
    นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่  
    คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
    บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอบในวันที่ 24 และ  27 กุมภาพันธ์ 2560
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

รงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้บริการสถานที่ห้องประชุมอาคาร 84 ปี 
         ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในศควรรษที่ 21 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เวลา 08.30 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.2560
 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
        นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
       นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบโล่รางวัลแก่นางสาวชัญญานุช ตาน้อย ม. ๔/๙ จากการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และโล่รางวัลของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับม. ปลายได้รับโล่ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รับโล่จากนายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และรับเงินรางวัลจากนายสมใจ จิตเป็นธม เลขาฯกอช. ณ กรมประชาสัมพันธ์ วีันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คำขวัญที่ได้รับรางวัลคือ เตรียมพร้อมชีวิต รู้จักคิด รู้จักออม
 

มอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมให้ความรู้แก่นักกีฬาในการจัดเวลาเรื่องการเรียนและเวลาฝึกซ้อม เน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาไปพร้อมๆกับการเรียนเป็นสำคัญ 
 

การประชุมเสวนา "อภิวัฒน์การมัธยมศึกษากู้วิกฤตการศึกษาไทย"ยกห้าจุดภาคเหนือ จังหวัดน่าน
    ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
สุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และการเปิดสำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 

คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559  
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อแจกกันนักเรียนแต่ละห้องต่อไป 
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาโรงเรียน
    โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด)
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลโดยกสทช.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดกิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมพละศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม ประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นได้จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม 
และสอบวิชาพิเศษของลูก – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วม ไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันวาเลนไทน์
งานสภานักเรียนร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมแก่นักเรียนในวันแห่งความรัก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจกรรมแนะแนวจัดกิจกรรมให้คณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ในโอกาสที่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

English & Chinese Skits Show
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English & Chinese Skits Show ของนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจกรรมแนะแนวจัดกิจกรรมให้คณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ในโอกาสที่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของจีนเพิ่มมากขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะภาษาจีนในช่วงเวลาพักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมของสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำความดี
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำความดีในวันเด็กที่ผ่านมา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากศิษย์เก่าศว.รุ่น 21/23 มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยมีครูชูศักดิ์ เมืองชัยเป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม“เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour” จัดกิจกรรมโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 26 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลังพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (100 วัน) 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันครู ปี 2560
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป รำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุล ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสามโก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ.อ่างทอง ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่12 มกราคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่สอบผ่านโควตาภาคเหนือซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนราชานุบาล แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนราชานุบาลที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณ
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และเดินทางไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเพื่อถวายสักการะแด่ พระชยานันทมุนี ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5และป.6 ของโรงเรียนนิธิวิทย์ที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5และป.6 ของโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประเพณีคืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ2559
วันศุกร์ ที่ 30 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญอาคารห้องประชุม 84 ปี และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 109 รูป โดยในเวลา 17.00 น.จะมีการถวายทานผ้าป่าของศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ผ้าป่าคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนปรับปรุงอาคารห้องประชุม 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 
การสอบกลางภาค ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยระดับชั้น ม.ต้นสอบวันที่ 20,22 ธันวาคม 2559 และ ม.ปลายสอบวันที่ 19,21,23 ธันวาคม 2559 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชุมครูและบุคลากร
การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2559 ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนช่องพรานวิทยา
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนช่องพรานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ ด.ช.ภูวดล ใจหมั่น ม.3/1 และด.ช.สิรภพ จันเครื่อง ม.3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูภริตา เสนาสุทธิพรเป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลสู่ห้องเรียนยุคใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลสู่ห้องเรียนยุคใหม่ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการสุรพงษ์ งามสม ประธาน EIS ประเทศไทยเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน และพสกนิกรตำบลดู่ใต้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. 
ณ หอประชุม สิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ จำนวน 89 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และนายวรกิตติ ศรีทิพากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านคนใหม่
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านคนใหม่ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรศรีน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รวมพลังแห่งความภักดีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ แปรอักษรเป็นเลข ๙ ล้อมรอบด้วยหัวใจ อักษร ศ.ว. และน่าน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดรัชสมัยที่ผ่านมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและอำลารองผู้อำนวยการวสันต์ กิวัฒนา
เนื่องด้วยนายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมอำลาท่านรองผู้อำนวยการ ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู กล่าวแสดงความยินดี ประธานสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคนกล่าวความรู้สึกต่อรองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นตัวแทนคณะครูทุกท่านมอบของที่ระลึกให้แก่รองผู้อำนวยการ ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มหกรรมกรีฑา มัธยมน่านเกมส์” ประจำปี 2559
วันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 16.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกรีฑา มัธยมน่านเกมส์” ประจำปี 2559 นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม ผนึกกำลังร้องเพลงความฝันอันสูงสุด มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 30 โรงเรียน ร่วมกันในการแปรอักษร ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2,999 คน เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จะมีการสวดมนต์ไว้พระก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง และการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์นี้ มีการแนะนำครูใหม่ จำนวน 7 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแนะนำนักกีฬาของโรงเรียนซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2559 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวคำอวยพรและนำบุคลากรและนักเรียนร่วมร้องเพลงเลือดแดงเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชาสัมพันธ์กรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน นายประศาสน์ จันทรบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ รองนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และนายเจษฎา ปลุกใจ นักเรียนชั้นม.6/7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์กรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 ผ่านรายทางสถานีวิทยุออนไลน์ 94.75 Mhz FM สวท.น่าน โดยมี นายทัตติ งานอ่อน เป็นผู้ดำเนินรายการ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอสจำนวน 12 ท่าน จากประเทศฮังการีและสหพันธรัฐรัสเซีย ในการมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน โดยคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องประเพณีลอยกระทง  ได้ร่วมกันทำกระทงด้วยใบตอง และประกอบอาหารไทยหลากหลายเมนู ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

งานการประกอบพิธีชนเผ่าของจังหวัดน่าน น้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนำนักศึกษาวิชาทหารไปช่วยบริการแจกน้ำดื่มและอาหาร แก่ผู้ที่มาร่วมงานการประกอบพิธีชนเผ่า น้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ประชาชน หน่วยงานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดน่านเข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน และมีการแปรอักษรของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 5,000 คน บริเวณข่วงเมืองน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และร่วมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนกับผู้ปกครองนักเรียนโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการประชุมเวลา 08.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย 

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และการแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจไหว้พระสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย1
คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนสูงสุด 54 คน เป็นอันดับที่ 1 ของสพม.37 และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือโดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้ให้โอวาทและกล่าวคำชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รางวัลทั้ง 54 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาน่าน 1
นายมงคล หมวกพิกุลรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 แพร่-น่าน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาน่าน 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมถวายความอาลัย
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนำนักเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์ (โดยช่อง NBT เชียงใหม่) ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้นำกล่าวถวายความอาลัย ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59” 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2559 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2559
ณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงการทำกิจกรรมเข้าแถวเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับนายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาและคณะครู บุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีด้วยความยินดียิ่ง ในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายในสถานศึกษา โรงเรียนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่าน นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59
นายวสันต์ กิวัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59” โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2559 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2559
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบรางวัลแก่คณะครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน นักเรียน ครู ผู้บริหารรักการอ่าน ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและโรงเรียนรักการอ่านปี 2559 รางวัลชมเชยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21พร้อมแสดงความยินดีกับรางวัลเพชรยอดมงกุฎและโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2559
คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แแด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2559  โดยมีศิษย์เก่ารุ่นศว.42  มอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องนักเรียนจำนวน 6 ทุน ทุนละ 6000 บาท และผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน ท่านละ10000 บาท
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลกิจกรรมห้องสมุดและโล่รางวัลจากการประกวดหนังสั้น 
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของงานห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และมอบโล่รางวัลจากการประกวดหนังสั้น DASTA GEN T ตอน "ค่ายเยาวชนสร้างหนังรักษ์เที่ยว" ในธีม "เปลี่ยน" จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ”
กิจกรรมการนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในงาน “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ”โดยมีหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดบูธให้ความรู่แก่นักเรียน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคน่าน มทร.น่าน กรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 จากการประชุมวิชาการ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้แบบพหูสูต ซึ่งหมายถึงผู้มีปัญญารอบรู้ ผู้รู้รอบด้าน ผู้ศึกษาเล่าเรียน แล้วสามารถจดจำไว้ได้เป็นอย่างดี จนนับได้ว่าเป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์ โดยการเป็นพหูสูตนั้น ใครๆก็สามารถเป็นได้ หากรู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง และตั้งใจ ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ปูพื้นฐานและวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมาโดยตลอด เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมปฎิบัติการณ์การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฎิบัติการณ์การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literracy) โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ
การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ เรื่องปีเตอร์แพน แสดงโดยนักเรียนชั้นม.1/9 กิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความรู้ในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาแล้ว นักเรียนยังได้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ระหว่างที่อ่าน ตีความ และถ่ายทอดเนื้อเรื่องบทละครสู่ผู้ชม ส่งเสริมบุคลิกภาพในเรื่องความมั่นใจ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมดีๆจากพี่ธนาคารออมสิน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณทีมงานจากธนาคารออมสินที่มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมายจากกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โครงการของธนาคารออมสินที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน และพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมต่อไป

 

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลรายการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในรายการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมกล่าวยกย่องเชิดชู ส่งเสริมนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนคนอื่นต่อไป และในวันเดียวกันนี้ นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนได้มาเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning" มีการประกวดห้องเรียนรักษาความสะอาด โดยการทำกล่องแยกขยะ เพื่อโรงเรียนจะได้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โรงเรียนเตรียมทหารมาแนะแนวการศึกษาต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ  นักเรียนเตรียมทหารมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2559 โดยมียุวชนทีมชายและทีมหญิงตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นผู้จัดการแข่งขัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมีนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา เป็นการปลูกฝังให้เกิดความจงรัก ภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยให้แก่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำสู่ความเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

เหรียญเงินหุ่นยนต์นานาชาติ
พิธีต้อนรับและขบวนแห่ฉลองชัยเหรียญเงินหุ่นยนต์นานาชาติ

นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูอรรณพ สิทธิสาร และครูปียมาศ พาใจธรรม ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games2016 ที่ได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินน่านนคร. โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเวลา 15.35 น. ในที่ 29 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน"  โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน   ในกิจกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 10 ฐาน 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมให้กำลังใจลูกแดงเหลืองในเวทีแข่งขันหุนยนต์นานาชาติ
นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมให้กำลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทีมตัวแทนประเทศไทย
นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 และนายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดับเพลิง World Robot Games 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 24 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีคุณครูอรรณพ สิทธิสารเป็นครูผู้เดินทางไปควบคุมดูแล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความในเวทีระดับประเทศและเขตพื้นที่การศึกษา
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยรางวัลระดับประเทศคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับม.ต้น ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เด็กชายณัฐพล ทะลือ นักเรียนชั้นม. 3/10 รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 300 บาทจากสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณครูปริญญา เพชรสุภาและครูจินดารัตน์ วายศเป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คณะผู้บริหารการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมด้วยข้าราชการครูพร้อมใจกันสวมชุดปกติขาว นำบุคลากร และนักเรียน ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการ English for Toursim 2016
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการEnglish for Toursim 2016 โดยเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา- ปทุมธานี-กรุงเทพฯ และชลบุรี ในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในทุกๆปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning"
ภาพบรรยากาศเช้านี้ในกิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning" โดยจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เมื่อเสร็จกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว นักเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน และในทุกๆวันหลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องตรวจสอบบริเวณโต๊ะ เก็บขยะใต้โต๊ะของตัวเอง ยกเก้าอี้ให้เรียบร้อยสม่ำเสมอ ทำให้มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และฝึกให้นักเรียนได้ทำความสะอาดอย่างเป็นนิสัย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ประจำปี 2559
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ประจำปี 2559” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2559 สพม. 37
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ตั้งใจศีกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลการแข่งขันมากมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานให้กับชีวิตตนเอง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ก้อนสมบัติได้มอบรางวัลและเกียรติบัติพร้อมกล่าวคำชื่นชมและยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37
คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับนายมงคล หมวกพิกุล รอง ผอ. สพม.เขต37 และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 ในการติดตามผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดน่านในช่วงเช้า และในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม"รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ปี2559
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกกรม"รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย"ประจำปี 2559 ขึ้น ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมสื่อสารสายใยผู้ปกครองและครู 2559
วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการ "สื่อสารสายใยผู้ปกครองและครู" เพื่อแจ้งข่าวสารและร่วมพบปะเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนต่อไป
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559 ขึ้นในวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 และในโอกาสนี้มีการแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระต่างๆที่ได้รับเกียรติคุณของสพม.37 ในการสอบ O-NET 2558 ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติคุณ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การอบรมพัฒนาครูเชิงปฎิบัติการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
วันที่1- 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้นภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า 运(yùn)动(dòng)会(huì) อ่านว่า ยุ่น ต้ง หุ้ย แปลว่า งานกีฬา 跑(pǎo)步(bù) อ่านว่า พ่าว ปู้ แปลว่า วิ่ง 足(zú)球(qiú) อ่านว่า จู๋ ฉิ๋ว แปลว่า ฟุตบอล 排(pái)球(qiú) อ่านว่า ไผ๋ ฉิ๋ว แปลว่า วอลเลย์บอล 篮(lán)球(qiú) อ่านว่า หล๋าน ฉิ๋ว แปลว่า บาสเก็ตบอล
ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า camaraderie อ่านว่า (คามะรา'ดะรี) แปลว่ามิตรภาพที่ดี 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดจึงจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในเช้าของวันนี้ อาทิ การแสดงละครในวรรณคดีไทย การขับเสภา และการให้ความรู้ในเรื่องของสารเสพติด
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นำพานพุ่มดอกไม้ถวายพระพร พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้ทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมราราชวัง กรุงเทพฯ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


โรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เพื่อไปนำเสนอผลงานโรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานครฯ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินจังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินจังหวัดน่านประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 22-23มิ.ย.2559 
โปรแกรมการแข่งขันดังนี้
วันที่ 22 มิุนายน 2559 เวลา14.00น.วอลเลย์บอล(ร.ร.ท่าว้งผาฯ-ร.ร.สตรศรีน่าน.)
เวลา15.00น.ฟุตบอล(ร.ร.ท่าว้งผา-ร.ร.ป้ว)
23มิ.ย.2559เวลา13.30น.วอลเลย์บอลหญิง(ร.ร.ศรีสวัสดิ์ฯ-ร.ร.สา)
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


ร่วมบริจาคโลหิต
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนประจำปี 2559
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น
ภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า颜色 อ่านว่า เหยีนเซ่อ แปลว่า สี
黄(huáng)色(sè) อ่านว่าหวงเซ่อ สีเหลือง
粉(fěn) 红(hóng) 色(sè) อ่านว่าเฟิ่นหงเซ่อ สีชมพู 
绿(lǜ)色(sè) อ่านว่าลวี้เซ่อ สีเขียว 
橙(chéng) 色(sè) อ่านว่าเฉิงเซ่อ สีแสด 
天(tiān) 蓝(lán) 色(sè) อ่านว่าเทียนหลานเซ่อ สีฟ้า 
紫(zǐ) 色(sè) อ่านว่าจื่อเซ่อ สีม่วง
ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า enthusiastic อ่านว่า เอ็นธยูสิแอซ-ทิค แปลว่า กระตือรือร้น, กุลีกุจอ, ทึ่งอย่างแรงกล้า, ศรัทธาอย่างแรงกล้า, เอาใจจดจ่อ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 มอบใบประกาศ นักเรียน ที่เข้าร่วมงานSymposium โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการจัด Symposium โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่ได้จัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2559 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ดับเพลิงระดับประเทศ
นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 และ นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 คว้าแชมป์หุ่นยนต์ดับเพลิง รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เตรียมไปแข่งขันเวทีนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันต่อไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนโดยคณะผู้บริหารและศิษย์เก่าศว.รุ่น 21และ 23 ได้มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีในเช้าของวันนี้ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


รางวัลโอลิมปิกระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ วิชาดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ดังนี้
ดาราศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงณัฐมน ตังแก ม.4/10 รางวัลระดับดีเยี่ยมและเหรียญทอง
เด็กชายธราเทพ เทพอาจ ม.3/10รางวัลเกียรติคุณประกาศ
เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน ม.3/10รางวัลเกียรติคุณประกาศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณตภณ ลาวทอง นักเรียนชั้น ม.4/10 รางวัลเกียรติคุณประกาศ
คอมพิวเตอร์
นายชินวัชร์  ไชยเดช ม.6/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และคะแนนรวมสูงสุดในภาคเหนือ
นายพาทิศ  ศรีบุรีและนายธันย์บูรณ์  ธนูสนธิ์ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น  ภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า 端午节 อ่านว่า ตวน วู่ เจี๋ย (duan wu jie) แปลว่า เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง  ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า confidence อ่านว่า คอน-ฟิเด็นซ แปลว่า ความไว้วางใจ, มอบ, ไว้วางใจ 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


 การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู และผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีความรู้และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมจำนวนเป็นจำนวนมาก
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


 โครงการ"หลอมรวมใจ สานสายใยคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 " วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ค. 2559 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
เบอร์1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา ได้คะแนนทั้งหมด 367 คะแนน
เบอร์2 พรรคศรีสุริยา ได้คะแนนทั้งหมด 755 คะแนน
จากผู้มาใช้สิทธิ์ 1509 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 334 คน และบัตรเสีย 53 บัตร ดังนั้นเบอร์2 พรรคศรีสุริยาชนะการเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลก
ชมรมดาราศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้พร้อมเชิญชวนร่วมส่องดาวอังคารในช่วงระหว่างวันที่ 22-31 พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมในการสังเกตุการณ์ดาวอังคารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และจะโคจรเข้าใกล้โลกเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปีในวันที่ 31 พ.ค.
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม English and Chinese for Today
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English and Chinese for Today ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
- ภาษาอังกฤษ เสนอคำว่า CEREMONY อ่านว่า เซเรอโมนี แปลว่า พิธี
- ภาษาจีน เสนอคำว่า 你好 อ่านว่า หนีห่าว แปลว่าสวัสดี และ 你好吗 อ่านว่า หนี ห่าว มา แปลว่า คุณสบายดีไหม
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ 20 พ.ค. ของทุกปี)
พิธีเจริญพุทธมนต์และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ 20 พ.ค. ของทุกปี) และในปี พ.ศ.2559 เป็นปีที่ ๑๐๙ ของการพัฒนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้เห็นเด่นประจักษ์ตลอดมา 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
เช้าวันที่17 พ.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพทุธศรีสวัสสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภภาคม 2559

Update 2016-05-18

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนทฤษฏีสูงสุด และรางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นางสาวณัฐมน ตังแก
รับรางวัลระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง รางวัลคะแนนทฤษฏีสูงสุด รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
2. เด็กชายธราเทพ เทพอาจ 
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
3. เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
4. นายกันตภณ ลาวทอง
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ทุกรางวัลของนักเรียนที่ได้มาสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

Update 2016-05-18

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการ "สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1"

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ "สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1" โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 37 (สพม.37) ได้จัดฝึกซ้อมนักเรียนในสังกัด (สพม.37) จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมรับความรู้จากวิทยากรนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำทีมโดย อาจารย์หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้ฝึกสอนนักฟุต บอลทีมชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นับว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญยิ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2559
ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ท่าน ผอ.สนอง ก้อนสมบัติ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการนวัตกรรมการเกษตร งานการเกษตรแห่งชาติ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นับว่าเป็นการเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ที่น่ายินดียิ่ง และในโอกาสนี้ก็ได้มีการแนะนำคุณครูใหม่ ครูฝึกสอนจากสถาบันต่างๆ และนักเรียนจากต่างชาติ ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลาศว.22

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และรับฟังการบรรยายจากทีมYEC : ยุวชนธุรกิจน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
เด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กันไป

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.4

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.1

 

นายสมชายสิทธิวงค์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ชึ่งได้รับเกียรติจากนายนรินทร์เหล่าอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์สหวิทยาเขตน่าน 1 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีคณะครูเข้าร่วม ทั้งหมด 19 โรงเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และงานเลี้ยงในภาคค่ำ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน ย้อนหลังทั้งหมด >>>

บริการ