Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด


 


 

การประชุมของสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำความดี
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำความดีในวันเด็กที่ผ่านมา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากศิษย์เก่าศว.รุ่น 21/23 มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยมีครูชูศักดิ์ เมืองชัยเป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม“เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour” จัดกิจกรรมโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 26 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลังพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (100 วัน) 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันครู ปี 2560
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป รำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุล ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสามโก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ.อ่างทอง ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่12 มกราคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่สอบผ่านโควตาภาคเหนือซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนราชานุบาล แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนราชานุบาลที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณ
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และเดินทางไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเพื่อถวายสักการะแด่ พระชยานันทมุนี ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5และป.6 ของโรงเรียนนิธิวิทย์ที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนชั้นป.5และป.6 ของโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาที่ได้รางวัลในการสอบวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มกราคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประเพณีคืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ2559
วันศุกร์ ที่ 30 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญอาคารห้องประชุม 84 ปี และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 109 รูป โดยในเวลา 17.00 น.จะมีการถวายทานผ้าป่าของศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ผ้าป่าคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนปรับปรุงอาคารห้องประชุม 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 
การสอบกลางภาค ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยระดับชั้น ม.ต้นสอบวันที่ 20,22 ธันวาคม 2559 และ ม.ปลายสอบวันที่ 19,21,23 ธันวาคม 2559 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชุมครูและบุคลากร
การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2559 ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนช่องพรานวิทยา
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนช่องพรานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานในวันที่13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ ด.ช.ภูวดล ใจหมั่น ม.3/1 และด.ช.สิรภพ จันเครื่อง ม.3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูภริตา เสนาสุทธิพรเป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลสู่ห้องเรียนยุคใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลสู่ห้องเรียนยุคใหม่ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการสุรพงษ์ งามสม ประธาน EIS ประเทศไทยเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน และพสกนิกรตำบลดู่ใต้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. 
ณ หอประชุม สิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ จำนวน 89 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และนายวรกิตติ ศรีทิพากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านคนใหม่
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านคนใหม่ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรศรีน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รวมพลังแห่งความภักดีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ แปรอักษรเป็นเลข ๙ ล้อมรอบด้วยหัวใจ อักษร ศ.ว. และน่าน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดรัชสมัยที่ผ่านมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีและอำลารองผู้อำนวยการวสันต์ กิวัฒนา
เนื่องด้วยนายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมอำลาท่านรองผู้อำนวยการ ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู กล่าวแสดงความยินดี ประธานสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคนกล่าวความรู้สึกต่อรองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นตัวแทนคณะครูทุกท่านมอบของที่ระลึกให้แก่รองผู้อำนวยการ ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มหกรรมกรีฑา มัธยมน่านเกมส์” ประจำปี 2559
วันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 16.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกรีฑา มัธยมน่านเกมส์” ประจำปี 2559 นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม ผนึกกำลังร้องเพลงความฝันอันสูงสุด มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 30 โรงเรียน ร่วมกันในการแปรอักษร ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2,999 คน เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จะมีการสวดมนต์ไว้พระก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง และการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์นี้ มีการแนะนำครูใหม่ จำนวน 7 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแนะนำนักกีฬาของโรงเรียนซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2559 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวคำอวยพรและนำบุคลากรและนักเรียนร่วมร้องเพลงเลือดแดงเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชาสัมพันธ์กรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน นายประศาสน์ จันทรบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ รองนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และนายเจษฎา ปลุกใจ นักเรียนชั้นม.6/7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์กรีฑามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2559 ผ่านรายทางสถานีวิทยุออนไลน์ 94.75 Mhz FM สวท.น่าน โดยมี นายทัตติ งานอ่อน เป็นผู้ดำเนินรายการ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอสจำนวน 12 ท่าน จากประเทศฮังการีและสหพันธรัฐรัสเซีย ในการมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน โดยคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องประเพณีลอยกระทง  ได้ร่วมกันทำกระทงด้วยใบตอง และประกอบอาหารไทยหลากหลายเมนู ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

งานการประกอบพิธีชนเผ่าของจังหวัดน่าน น้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนำนักศึกษาวิชาทหารไปช่วยบริการแจกน้ำดื่มและอาหาร แก่ผู้ที่มาร่วมงานการประกอบพิธีชนเผ่า น้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ประชาชน หน่วยงานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดน่านเข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน และมีการแปรอักษรของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 5,000 คน บริเวณข่วงเมืองน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และร่วมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนกับผู้ปกครองนักเรียนโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการประชุมเวลา 08.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย 

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และการแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจไหว้พระสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย1
คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนสูงสุด 54 คน เป็นอันดับที่ 1 ของสพม.37 และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือโดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้ให้โอวาทและกล่าวคำชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รางวัลทั้ง 54 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาน่าน 1
นายมงคล หมวกพิกุลรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 แพร่-น่าน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาน่าน 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมถวายความอาลัย
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนำนักเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์ (โดยช่อง NBT เชียงใหม่) ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้นำกล่าวถวายความอาลัย ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59” 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2559 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2559
ณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงการทำกิจกรรมเข้าแถวเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับนายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาและคณะครู บุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีด้วยความยินดียิ่ง ในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายในสถานศึกษา โรงเรียนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่าน นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59
นายวสันต์ กิวัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 59” โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2559 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2559
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบรางวัลแก่คณะครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน นักเรียน ครู ผู้บริหารรักการอ่าน ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและโรงเรียนรักการอ่านปี 2559 รางวัลชมเชยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21พร้อมแสดงความยินดีกับรางวัลเพชรยอดมงกุฎและโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2559
คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แแด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2559  โดยมีศิษย์เก่ารุ่นศว.42  มอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องนักเรียนจำนวน 6 ทุน ทุนละ 6000 บาท และผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน ท่านละ10000 บาท
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลกิจกรรมห้องสมุดและโล่รางวัลจากการประกวดหนังสั้น 
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของงานห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และมอบโล่รางวัลจากการประกวดหนังสั้น DASTA GEN T ตอน "ค่ายเยาวชนสร้างหนังรักษ์เที่ยว" ในธีม "เปลี่ยน" จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ”
กิจกรรมการนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในงาน “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ”โดยมีหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดบูธให้ความรู่แก่นักเรียน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคน่าน มทร.น่าน กรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 จากการประชุมวิชาการ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้แบบพหูสูต ซึ่งหมายถึงผู้มีปัญญารอบรู้ ผู้รู้รอบด้าน ผู้ศึกษาเล่าเรียน แล้วสามารถจดจำไว้ได้เป็นอย่างดี จนนับได้ว่าเป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์ โดยการเป็นพหูสูตนั้น ใครๆก็สามารถเป็นได้ หากรู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง และตั้งใจ ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ปูพื้นฐานและวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมาโดยตลอด เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมปฎิบัติการณ์การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฎิบัติการณ์การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literracy) โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ
การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ เรื่องปีเตอร์แพน แสดงโดยนักเรียนชั้นม.1/9 กิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความรู้ในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาแล้ว นักเรียนยังได้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ระหว่างที่อ่าน ตีความ และถ่ายทอดเนื้อเรื่องบทละครสู่ผู้ชม ส่งเสริมบุคลิกภาพในเรื่องความมั่นใจ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมดีๆจากพี่ธนาคารออมสิน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณทีมงานจากธนาคารออมสินที่มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมายจากกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โครงการของธนาคารออมสินที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน และพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมต่อไป

 

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลรายการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในรายการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมกล่าวยกย่องเชิดชู ส่งเสริมนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนคนอื่นต่อไป และในวันเดียวกันนี้ นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนได้มาเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning" มีการประกวดห้องเรียนรักษาความสะอาด โดยการทำกล่องแยกขยะ เพื่อโรงเรียนจะได้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โรงเรียนเตรียมทหารมาแนะแนวการศึกษาต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ  นักเรียนเตรียมทหารมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2559 โดยมียุวชนทีมชายและทีมหญิงตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นผู้จัดการแข่งขัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมีนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา เป็นการปลูกฝังให้เกิดความจงรัก ภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยให้แก่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำสู่ความเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

เหรียญเงินหุ่นยนต์นานาชาติ
พิธีต้อนรับและขบวนแห่ฉลองชัยเหรียญเงินหุ่นยนต์นานาชาติ

นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูอรรณพ สิทธิสาร และครูปียมาศ พาใจธรรม ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games2016 ที่ได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินน่านนคร. โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเวลา 15.35 น. ในที่ 29 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน"  โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน   ในกิจกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 10 ฐาน 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมให้กำลังใจลูกแดงเหลืองในเวทีแข่งขันหุนยนต์นานาชาติ
นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมให้กำลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทีมตัวแทนประเทศไทย
นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 และนายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดับเพลิง World Robot Games 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 24 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีคุณครูอรรณพ สิทธิสารเป็นครูผู้เดินทางไปควบคุมดูแล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความในเวทีระดับประเทศและเขตพื้นที่การศึกษา
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยรางวัลระดับประเทศคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับม.ต้น ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เด็กชายณัฐพล ทะลือ นักเรียนชั้นม. 3/10 รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 300 บาทจากสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณครูปริญญา เพชรสุภาและครูจินดารัตน์ วายศเป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คณะผู้บริหารการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมด้วยข้าราชการครูพร้อมใจกันสวมชุดปกติขาว นำบุคลากร และนักเรียน ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการ English for Toursim 2016
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการEnglish for Toursim 2016 โดยเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา- ปทุมธานี-กรุงเทพฯ และชลบุรี ในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในทุกๆปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning"
ภาพบรรยากาศเช้านี้ในกิจกรรม "ศรีสวัสดิ์ Class Cleaning" โดยจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เมื่อเสร็จกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว นักเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน และในทุกๆวันหลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องตรวจสอบบริเวณโต๊ะ เก็บขยะใต้โต๊ะของตัวเอง ยกเก้าอี้ให้เรียบร้อยสม่ำเสมอ ทำให้มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และฝึกให้นักเรียนได้ทำความสะอาดอย่างเป็นนิสัย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ประจำปี 2559
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ประจำปี 2559” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2559 สพม. 37
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ตั้งใจศีกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลการแข่งขันมากมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานให้กับชีวิตตนเอง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ก้อนสมบัติได้มอบรางวัลและเกียรติบัติพร้อมกล่าวคำชื่นชมและยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37
คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับนายมงคล หมวกพิกุล รอง ผอ. สพม.เขต37 และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 ในการติดตามผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดน่านในช่วงเช้า และในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม"รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ปี2559
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกกรม"รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย"ประจำปี 2559 ขึ้น ณ หอประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมสื่อสารสายใยผู้ปกครองและครู 2559
วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการ "สื่อสารสายใยผู้ปกครองและครู" เพื่อแจ้งข่าวสารและร่วมพบปะเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนต่อไป
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559 ขึ้นในวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 และในโอกาสนี้มีการแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระต่างๆที่ได้รับเกียรติคุณของสพม.37 ในการสอบ O-NET 2558 ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติคุณ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯรักการอ่าน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การอบรมพัฒนาครูเชิงปฎิบัติการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
วันที่1- 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้นภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า 运(yùn)动(dòng)会(huì) อ่านว่า ยุ่น ต้ง หุ้ย แปลว่า งานกีฬา 跑(pǎo)步(bù) อ่านว่า พ่าว ปู้ แปลว่า วิ่ง 足(zú)球(qiú) อ่านว่า จู๋ ฉิ๋ว แปลว่า ฟุตบอล 排(pái)球(qiú) อ่านว่า ไผ๋ ฉิ๋ว แปลว่า วอลเลย์บอล 篮(lán)球(qiú) อ่านว่า หล๋าน ฉิ๋ว แปลว่า บาสเก็ตบอล
ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า camaraderie อ่านว่า (คามะรา'ดะรี) แปลว่ามิตรภาพที่ดี 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดจึงจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในเช้าของวันนี้ อาทิ การแสดงละครในวรรณคดีไทย การขับเสภา และการให้ความรู้ในเรื่องของสารเสพติด
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นำพานพุ่มดอกไม้ถวายพระพร พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้ทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมราราชวัง กรุงเทพฯ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


โรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เพื่อไปนำเสนอผลงานโรงเรียนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานครฯ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินจังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินจังหวัดน่านประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 22-23มิ.ย.2559 
โปรแกรมการแข่งขันดังนี้
วันที่ 22 มิุนายน 2559 เวลา14.00น.วอลเลย์บอล(ร.ร.ท่าว้งผาฯ-ร.ร.สตรศรีน่าน.)
เวลา15.00น.ฟุตบอล(ร.ร.ท่าว้งผา-ร.ร.ป้ว)
23มิ.ย.2559เวลา13.30น.วอลเลย์บอลหญิง(ร.ร.ศรีสวัสดิ์ฯ-ร.ร.สา)
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


ร่วมบริจาคโลหิต
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


การประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนประจำปี 2559
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น
ภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า颜色 อ่านว่า เหยีนเซ่อ แปลว่า สี
黄(huáng)色(sè) อ่านว่าหวงเซ่อ สีเหลือง
粉(fěn) 红(hóng) 色(sè) อ่านว่าเฟิ่นหงเซ่อ สีชมพู 
绿(lǜ)色(sè) อ่านว่าลวี้เซ่อ สีเขียว 
橙(chéng) 色(sè) อ่านว่าเฉิงเซ่อ สีแสด 
天(tiān) 蓝(lán) 色(sè) อ่านว่าเทียนหลานเซ่อ สีฟ้า 
紫(zǐ) 色(sè) อ่านว่าจื่อเซ่อ สีม่วง
ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า enthusiastic อ่านว่า เอ็นธยูสิแอซ-ทิค แปลว่า กระตือรือร้น, กุลีกุจอ, ทึ่งอย่างแรงกล้า, ศรัทธาอย่างแรงกล้า, เอาใจจดจ่อ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 มอบใบประกาศ นักเรียน ที่เข้าร่วมงานSymposium โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการจัด Symposium โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่ได้จัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2559 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ดับเพลิงระดับประเทศ
นายกฤตเมธ ถาวงค์ ม.5/9 และ นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา ม.5/6 คว้าแชมป์หุ่นยนต์ดับเพลิง รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เตรียมไปแข่งขันเวทีนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันต่อไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนโดยคณะผู้บริหารและศิษย์เก่าศว.รุ่น 21และ 23 ได้มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีในเช้าของวันนี้ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


รางวัลโอลิมปิกระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ วิชาดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ดังนี้
ดาราศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงณัฐมน ตังแก ม.4/10 รางวัลระดับดีเยี่ยมและเหรียญทอง
เด็กชายธราเทพ เทพอาจ ม.3/10รางวัลเกียรติคุณประกาศ
เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน ม.3/10รางวัลเกียรติคุณประกาศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณตภณ ลาวทอง นักเรียนชั้น ม.4/10 รางวัลเกียรติคุณประกาศ
คอมพิวเตอร์
นายชินวัชร์  ไชยเดช ม.6/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และคะแนนรวมสูงสุดในภาคเหนือ
นายพาทิศ  ศรีบุรีและนายธันย์บูรณ์  ธนูสนธิ์ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยภาคเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


English and Chinese for Today
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English and Chinese for Today ขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำศัทพ์มากขึ้น  ภาษาจีนวันละคำ เสนอคำว่า 端午节 อ่านว่า ตวน วู่ เจี๋ย (duan wu jie) แปลว่า เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง  ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า confidence อ่านว่า คอน-ฟิเด็นซ แปลว่า ความไว้วางใจ, มอบ, ไว้วางใจ 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


 การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู และผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีความรู้และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมจำนวนเป็นจำนวนมาก
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  


 โครงการ"หลอมรวมใจ สานสายใยคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 " วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ค. 2559 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
เบอร์1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา ได้คะแนนทั้งหมด 367 คะแนน
เบอร์2 พรรคศรีสุริยา ได้คะแนนทั้งหมด 755 คะแนน
จากผู้มาใช้สิทธิ์ 1509 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 334 คน และบัตรเสีย 53 บัตร ดังนั้นเบอร์2 พรรคศรีสุริยาชนะการเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลก
ชมรมดาราศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้พร้อมเชิญชวนร่วมส่องดาวอังคารในช่วงระหว่างวันที่ 22-31 พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมในการสังเกตุการณ์ดาวอังคารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และจะโคจรเข้าใกล้โลกเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปีในวันที่ 31 พ.ค.
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม English and Chinese for Today
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English and Chinese for Today ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
- ภาษาอังกฤษ เสนอคำว่า CEREMONY อ่านว่า เซเรอโมนี แปลว่า พิธี
- ภาษาจีน เสนอคำว่า 你好 อ่านว่า หนีห่าว แปลว่าสวัสดี และ 你好吗 อ่านว่า หนี ห่าว มา แปลว่า คุณสบายดีไหม
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ 20 พ.ค. ของทุกปี)
พิธีเจริญพุทธมนต์และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ 20 พ.ค. ของทุกปี) และในปี พ.ศ.2559 เป็นปีที่ ๑๐๙ ของการพัฒนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้เห็นเด่นประจักษ์ตลอดมา 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
เช้าวันที่17 พ.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพทุธศรีสวัสสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภภาคม 2559

Update 2016-05-18

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนทฤษฏีสูงสุด และรางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นางสาวณัฐมน ตังแก
รับรางวัลระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง รางวัลคะแนนทฤษฏีสูงสุด รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
2. เด็กชายธราเทพ เทพอาจ 
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
3. เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
4. นายกันตภณ ลาวทอง
รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ทุกรางวัลของนักเรียนที่ได้มาสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

Update 2016-05-18

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการ "สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1"

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ "สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1" โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 37 (สพม.37) ได้จัดฝึกซ้อมนักเรียนในสังกัด (สพม.37) จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมรับความรู้จากวิทยากรนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำทีมโดย อาจารย์หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้ฝึกสอนนักฟุต บอลทีมชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นับว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญยิ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2559
ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ท่าน ผอ.สนอง ก้อนสมบัติ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการนวัตกรรมการเกษตร งานการเกษตรแห่งชาติ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นับว่าเป็นการเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ที่น่ายินดียิ่ง และในโอกาสนี้ก็ได้มีการแนะนำคุณครูใหม่ ครูฝึกสอนจากสถาบันต่างๆ และนักเรียนจากต่างชาติ ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลาศว.22

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และรับฟังการบรรยายจากทีมYEC : ยุวชนธุรกิจน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
เด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กันไป

Update 2016-05-10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.4

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.1

 

นายสมชายสิทธิวงค์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ชึ่งได้รับเกียรติจากนายนรินทร์เหล่าอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์สหวิทยาเขตน่าน 1 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีคณะครูเข้าร่วม ทั้งหมด 19 โรงเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และงานเลี้ยงในภาคค่ำ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน ย้อนหลังทั้งหมด >>>