Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

2020-10-26

 


 

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สอบวัดความรู้ ฯ ครั้งที่ 25

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง และโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง อ.บ้านหลวง จ.น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากงานจราจร สภ.เมืองน่าน ที่มาให้ความรู้เรื่อง กฎจราจรที่ควรรู้ 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากงานจราจร สภ.เมืองน่าน ที่มาให้ความรู้เรื่อง กฎจราจรที่ควรรู้ ในเช้าวันนี้ ทำให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกท่านได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ที่สอบวัดความรู้ ฯ ครั้งที่ 25  

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (Certificate of Excellence) จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 44 คน ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 12

วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 12 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจาก วิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการและผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถาน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาและโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300  ณ โรงเรียนนิธิวิทย์

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2563 และรางวัลจากการแข่งขันฟุตซอลรายการ SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทย 6 คนดังนี้
ทีมชาติชุดใหญ่
1. ด.ญ.ธัญพิชา รัตนศิลา ม.2/1
2. ด.ญ.สุปรียา ขัติยะ ม.2/1
3. ด.ญ.บุญญาภา อินมาตย์ ม.2/4

ทีมชาติชุดเยาวชน
1.ด.ญ.ชนิกานต์ ใจบุญ ม.2/1
2.ด.ญ.ณัฐนันท์ ไชยทมาตร ม.2/1
3.ด.ญ.ศรัญญา จันทร์จองคำ ม.2/4

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจสอบความเรียบร้อยงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 12

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 12 เพื่อการตรวจรับพัสดุต่อไป โดยมีวิศวกรจากโยธาธิการและผังเมืองน่าน ร่วมตรวจสอบด้วย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300  ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300  ณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300  ณ โรงเรียนราชานุบาล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนราชานุบาล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

มอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

English Camp

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ 5/8 โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าค่าย English Camp ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมค่าย Gifted Science นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ 5/9

วันที่ 12-14 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย Gifted Science นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ 5/9 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการจัดทำข้อมูลและเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินและติดตามผลการปฎิบัติงานจากคณะกรรมการสพม.น่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.2

วันที่ 13 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ขอขอบคุณช่างตัดผมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณช่างตัดผมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน มาให้บริการตัดผมนักเรียนชาย-หญิงฟรี ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฉัตรลดา สุขไตรภพ นักเรียนชั้น ม.2/7(MEP) ที่ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงในกิจกรรม "ISUZU STAR BATTLE SINGING CONTEST" ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในงาน "อีซูซุน่าน ยิ้มสนุก สุข...พลิกโลก" ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบปลายภาคเรียน 2 /2563 (ม.6)

วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.นายไตรพฤก ผางามผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศและให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น พริษฐ์รวี เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ครูผูกข้อมือและให้พรนักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการก้าวไปสู่การศึกษาเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.3 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.6 

การประชุมคณะกรรมการงานโภชนาการโรงเรียน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการงานโภชนาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในปีการศึกษา 2564 ณ โรงอาหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ ครูสันติ คำเต็ม คุณสุริยล อุดชาชน คุณเกรียงไกร สุภาพ คุณวิรุจ สีหราช ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวจรัสพร สะเดา จำนวน 16,000 บาท ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนหลักสูตรสถานศึกษาและอัตรากำลังของปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤตินันท์ ฉิมพาลี ม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 นางสาวปัณฑิตา ไชยโย เป็นครูผู้ฝึกสอน นายพงศพัศ กิวัฒนา ม.3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3 นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา เป็นครูผู้ฝึกสอน จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน โดยนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน และคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองน่าน และคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร มีห้องเรียนที่มีดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองน่าน  มอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว และกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมงานคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พบปะชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 128 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กลุ่มบริหารวิชาการ พบปะชี้แจงเรื่องการสอบ O-NET ม.3

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ พบปะชี้แจงเรื่องการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นี้ ณ ลานกิจกรรมศาลา ศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมมอบจดหมายข่าวและวารสารประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกจดหมายข่าวและวารสารประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบวารสารโรงเรียนให้แก่ นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ณ ริมแม่น้ำเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2564

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสัมมนาวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ออนไลน์ ของสพป.น่าน 1 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมการสัมมนาวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ออนไลน์ ของสพป.น่าน 1 ถ่ายทอดสดโดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับสภานักเรียนปี2563และต้อนรับสภานักเรียนปี2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ว่าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2563 นี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ม.6

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนหลักสูตรสถานศึกษาและอัตรากำลังของปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆร่วมประชุมวางแผนหลักสูตรสถานศึกษาและอัตรากำลังของปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจรับงานงวดที่ 10 และ 11อาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. อาจารย์สมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส สพฐ.มาตรวจงานการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษและการตรวจรับงานงวดที่ 10 และ 11 โดยมี วิศวกรจากวิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่าน ร่วมตรวจรับงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียน ม. 6

วันที่ 8 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2564

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งดังนี้

เบอร์ 1 พรรค รักนะ พัฒนาเพื่อเธอ ได้คะแนนทั้งหมด 445 คะแนน

เบอร์ 2 พรรค ศักยศรีสวัสดิ์ อนาคตศรีสวัสดิ์ ได้คะแนนทั้งหมด 1,447 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 198 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ 63 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษม.1

วันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกลุ่มบริหารวิชาการได้มาพบปะและแนะนำหลักสูตรการเรียนของนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 การหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนโค้งสุดท้าย

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

TO BE NUMBER ONE IDOL พบผู้ว่าฯน่าน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางสาวภรปริญญา เพชรสุภา ครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE และนางสาวสุชานันท์ ชื่นกระจ่าง และนางสาวกานต์ธิดา ยาใจ ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ภาคเหนือ เข้าพบนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับโอวาทและกำลังใจ ณ ศาลากลาง จังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" ณ ลานกิจกรรมศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีเปิดกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด กรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โดยวงโยธวาฑิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมโครงการชมรมกวีศรีสวัสดิ์ฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชมรมกวีศรีสวัสดิ์ฯ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การนำเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนของแต่ละพรรคผู้สมัครสภานักเรียน 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนได้มา นำเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนของแต่ละพรรค เพื่อหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมโครงการพูดเป็น เห็นความสำเร็จ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพูดเป็น เห็นความสำเร็จ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เป็นวิทยากร อบรมนักเรียนจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม English for today

กิจกรรม English for today นำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจ ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีเด็กชายนนทวัฒน์ คำวงศ์ เป็นพิธีกร เด็กหญิงนภาวรรณ อู่เฉื้อง Teacher Rowe Niki Libradilla เป็นผู้นำเสนอคำศัพท์ และนักเรียนชั้น ม.2/8 ร่วมทำกิจกรรม โดยมีครูณัฐติยา บัวยศ และครูอุกฤษฏ์ ดวงแก้วใหม่ เป็นผู้ฝึกซ้อม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแนะนำตัวของพรรคผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรคคือ เบอร์ 1 พรรค รักนะ พัฒนาเพื่อเธอ เบอร์ 2 พรรคศักยศรีสวัสดิ์ อนาคตศรีสวัสดิ์

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันฟุตซอลรายการ SDN Futsal No-L Cup 2021 ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค จากการแข่งขันฟุตซอลรายการ SDN Futsal No-L Cup 2021 ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม คัดเลือกเป็นตัวแทน 2 ทีม เพื่อไปแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องสมาคมฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม SWMEP Camp 2020

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม SWMEP Camp 2020 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 80 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติดตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลของโรงเรียนในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนดำเนินกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน เนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2564

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application มือถือ ม.4

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" โดยในวันนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ปีการศึกษา 2563 

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ปีการศึกษา 2563 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน มีความคิดสร้างสรรค์บูรณาการกับศิลปะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้อง 128 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application มือถือ ม.3

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" โดยในวันนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมสมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคารโดยมีการเลิอกตั้งนายกฯและคณะกรรมการสมาคมฯ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

เรียนเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ O-NET

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เรียนเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ O-NET ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ มีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 10 ฐาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

เรียนเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ O-NET

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เรียนเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ O-NET ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารและครูมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ในโครงการสางเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง มีนักเรียนได้รับรางวัล ระดับอำเภอ จำนวน 4 คน ได้รับเงินรางวัล จำนวนคนละ 1300 บาทและเกียรติบัตร ดังนี้

1. นางสาวธมลวรรณ โนทะ ม.3/10
2. นายธนากร เงินวงศ์นัย ม.5/7
3. นางสาวปรางลดา อินแสง ม.5/9
4 นางสาวจิรภัทร จตุรบัณฑิตกุล ม.6/7

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการค่ายศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ปีที่ 9

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโครงการศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ปีที่ 9 ครั้งที่ 12 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จัดในระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ (ใหม่) ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ และสถานที่จัดกิจกรรมดูดาว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - กอเปา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนนักเรียน กว่า 500 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือเด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้น ม.3/10 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุม Video Conference ชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุม Video Conferenceการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไตรพฤก ผางาม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานใน การประชุมเตรียมความพร้อมและตกลงกติกาการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงผลงานของกิจกรรมชุมนุมนักเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมแสดงผลงานของกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยาณุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการสอบกลางภาค 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้เป็นการสอบวันสุดท้ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความขอบคุณต่อนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านด้วยดีตลอดมา พร้อมกับมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับพ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย ในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู คนใหม่ พร้อมมีการมอบหมายงานให้สมาคมชุดใหม่ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนกับธนาคารออมสิน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบรางวัลจากการประกวด Mister Miss And Beauty Queen Srisawat

วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Mister Miss And Beauty Queen Srisawat ของชมรม To Be Number One ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบรางวัลการเข้าร่วม การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลการเข้าร่วม การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ในกิจกรรมการแข่งขัน Crossword เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ปี 2563 ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ดี ม.2/1
2.เด็กชายภูริณัฐ อะทะไชย ม.2/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยอันดับ 3
1.นายกษิดิ์เดช เข้มแข็ง ม.5/7
2.นางสาวลินส์นภัส วิจิตร์กุลวัน ม.6/7
โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และครูอรวรรณ ไชยดี เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิศรีสวัสดิ์ให้กับนักเรียน 

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบทุนการศึกษามูลนิธิศรีสวัสดิ์ให้กับนักเรียนจำนวน 27 ทุน ทุนละ 1000 บาท ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ 

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงานและครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจากวิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 26 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ และบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานใน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ครูใหม่พบนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล ในโอกาสที่มาช่วยราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูทัศกร ศรีปวน ปฏิบัติหน้าที่การสอนร่วมกับครูชาวต่างชาติ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 42 คน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการประกวดประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสรีไซเคิล ประจำปี 2563

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลกับทีมนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสรีไซเคิล ประจำปี 2563 โดยทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลจากห้างบิ๊กซี สาขาน่าน โดยการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสามารถคว้ารางวัลรายการนี้ได้ทั้งหมด

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมพิจารณาเรื่องเสนอขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษฯ

วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมพิจารณาเรื่องเสนอขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษฯ (ฉบับที่ 3) ช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2564 (จำนวน 2 วันทำการ) และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน โดยมีดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระชยานันทมุนี ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมทางไกล Conference ผ่านระบบ SCOPIA Desktop

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมทางไกล Conference ผ่านระบบ SCOPIA Desktop เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และครูคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาการอนุมัติพัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจากวิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมต่อยอดการดำเนินงานชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะฯ

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมต่อยอดการดำเนินงานชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน มีพ.จ.ท.อนุสร คำวัง อบต.ป่าคามาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะชุมชนต้นแบบและฐานการจัดการขยะให้ศึกษาเรียนรู้ ภายในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอสม.ผู้แทนชุมชนในเทศบาลต.ดู่ใต้ จำนวน 50 คน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมกับคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.37

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 และคณะจากสพม.37ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับเด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา ม.3/10 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และในโอกาสนี้เด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา ได้พบปะขอกำลังใจในการเข้ารับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Mr. Richard Amaechi Lesser ครูชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูคณะกรรมการดำเนินงานประเมินนักเรียนพระราชทานประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-3/10 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม Merry Christmas 2020

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Merry christmas 2020 มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและกล้าแสดงออกต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563 ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3 โดยนักเรียนจิตอาสา ต้นกล้าความดี เก็บกวาดขยะ บริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ม.3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและคณะครูผู้สอนลูกเสือม.3 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนเรู้เทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรรางวัลของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 และ 2 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานใน การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม "ราชมงคล Road Show"

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ราชมงคล Road Show" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มีนักเรียนชั้นม.4/1,5/1,5/2,5/3 จำนวน 128 คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมการจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17 ดังนี้

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กชายนพรุจ วิญญพรหม นักเรียนชั้นม.2/10
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวภัคพร สอนทะ นักเรียนชั้นม.5/10
 • นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนมหิดลฯ

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กองทุนสิ่งแวดล้อมฯติดตามผลการดำเนินโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านในการติดตามผลการดำเนินโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา และฐานการเรียนรู้การจัดการขยะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติววิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษานักเรียน ม.6

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันกวดวิชา En-concept ณ วิทยาลัยชุมชนน่านและขอขอบคุณ ผอ.สุเมธ สายสูง ผอ.วิทยาลัยชุมชนน่านที่อนุเคราะห์ให้สถานที่ในการเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติววิชา ภาษาอังกฤษนักเรียน ม.3

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติวในรายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันกวดวิชา En-concept ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา เพื่อพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทยฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา เพื่อพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และความผูกพันในวิถีของชุมชน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การขึ้นทะเบียน และนำปลดให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และนำปลดให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ รอบคัดเลือก

วันที่ 7-28 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 มกราคม 2564 ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2/2,2/3 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแนวทางในการป้องกันโรคต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยครูคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเมินนักเรียนพระราชทานประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจรับงานงวดที่ 9 งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และครูคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 9 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจากโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แนะนำครูชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Mr. Nicholas Ray Uhland ครูชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรายวิชาคณิตศาสตร์ห้องเรียน MEP โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมศาลาศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยครูคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเมินนักเรียนพระราชทานประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) มอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ในโอกาสมามอบทุนการศึกษา ณ ห้องพักผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร สถิติ 10.79 วินาที จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 66 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยได้รับการสนับานุนวิทยากรจาก สถาบันกวดวิชา En-concept ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการพิเศษ TMC@9 : การเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกค่าย 1 สอวน.

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการพิเศษ TMC@9 : การเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โดยครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ TMC ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 9 งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 9 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชัยพล พาโพธิ์ วิศวกรจากวิทยาลัยเทคนิคน่านร่วมเป็นคณะกรรมการ ประชุมด้วย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กชายธนาธิป พันธุปาล ม.1/8 เนื่องด้วยบ้านประสบอัคคีภัย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเตรียมนำเสนอกิจกรรมโครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเตรียมนำเสนอกิจกรรมโครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินการสู่ชุมชน ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ในการติดตามสำรวจการดำเนินการโครงการของเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน ในโครงการคุณธรรม​ ปณิธานความดี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน ในโครงการคุณธรรม​ ปณิธานความดี ณ ลานกิจกรรม ศาลาศ.ว. 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

คณะผู้บริหารจาก สพม.37 และโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯเดินทางไปให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสพม.37 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสพม.37 พร้อมคณะ และนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เดินทางไปให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายธนาธิป พันธุปาล ม.1/8 และนางสาวปาณิศา พันธุปาล ม.6/7 ประสบอัคคีภัย ณ บ้านสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีทำบุญตักบาตร ลูกแดง-เหลือง สร้างบุญ เสริมกุศล หนุนนำพระพุทธศาสนา 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ลูกแดง-เหลือง สร้างบุญ เสริมกุศล หนุนนำพระพุทธศาสนา โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ลานกิจกรรม ศาลาศว 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการติดตามผล โครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครู คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการติดตามผล โครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะฯ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูมุกดา จีรัตน์ ในโอกาสย้ายมาช่วยราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรมศาลา ศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรีนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรีนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยในโอกาสนี้ได้มีการแนะนำครูใหม่ที่มาปฏิบัติการสอนในภาคเรียนนี้ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการแยกขยะ ณ ธนาคารขยะ โรงพยาบาลน่าน

วันที่​ 25 พฤศจิกายน ​2563​ เวลา 13.00-15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​1/10 ร่วมกิจกรรมการแยกขยะ ณ ธนาคารขยะ โรงพยาบาลน่าน โดยการนำของ​คุณหมอเพชรดี​ วัยวัฒนะ​ ผู้ปกครอง​เด็กหญิงมิ่งกมล​ วัยวัฒนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​1/10

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะสภานักเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสเดินทางมาพบปะตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบสภานักเรียน โดยมีนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะ มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ด้านต่าง ๆ จากสภานักเรียน กับสมาชิกวุฒิสภา ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี จาก 14 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โครงการ วมว. ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันโคเซ็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระบบถ่ายทอดสดในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมเป็นสนามสอบรอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฎิบัติและหน้าที่ในการสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 (ม.ต้น)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ม.ปลาย)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านหลวง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในโอกาสครูวรนุช สุนันทนานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน ประจำปี 2564-2565 เขตสรรหาที่ 11 หน่วยสรรหาที่ 7 ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ครูใหม่พบปะนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูจิตรานุช ไชยเพียร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูวรนุช สุนันทนานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวปสุดา พันธชาตินิยม เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียน MEP ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีเปิดเส้นทางการบินของสายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางจารี ใจสุขสันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเปิดเส้นทางการบินของสายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways โดยมีนายกฤษณ์ พิเคราะห์ ศิษย์เก่าศรีสวัสดิ์ฯ เป็นนักบินในเที่ยวบินนี้ และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้แสดงในพิธีเปิดดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในโอกาสครูจิตรานุช ไชยเพียร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือเด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.3/10 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลจากการแข่งขันงานงาช้างดำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานงาช้างดำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน​ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้กับนักเรียนจากการแข่งขันฟุตซอลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ผู้ปกครองนักเรียนมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบคุณ คุณปรีชาพล จันทร์คำ ผู้ปกครอง
นายปุริม จันทร์คำและนายปิยะวัฒน์ จันทร์คำ
ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวนเงิน 3,000 บาท โดยในโอกาสนี้ผู้บริหารได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักเรียน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแนะแนวระบบการสอบคัดเลือกระบบใหม่ TCAS64

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวระบบการสอบคัดเลือกระบบใหม่ TCAS64 จากทีมงาน TCaster ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020 มีทีมนักเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม และมีการแข่งขันระหว่างทีมครูรวมดาวเตะศว. และทีมครูPE ศว. ณ สนามเมืองชัยสเตเดียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การตรวจรับงานอาคารพิเศษงวดที่ 8

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. อาจารย์สมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส สพฐ.มาตรวจงานการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ และการตรวจรับงานงวดที่ 8 โดยมี วิศวกรจากวิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่าน ร่วมตรวจรับงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

บริจาคโลหิตหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2563 โดยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ครูย้ายมาใหม่พบปะนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูนิศากร เย็นใจมา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ครูที่ปรึกษาและตัวแทนชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการคัดแยกขยะและห้องเรียนสะอาด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ครูที่ปรึกษาและตัวแทนชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการคัดแยกขยะและห้องเรียนสะอาด ในโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในโอกาสครูนิศากร เย็นใจมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รับการประเมินเพื่อรับรางวัล“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในโอกาสมาประเมินครูเอมอร สุมามาลย์ เพื่อรับรางวัล“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ศน.-ศว.

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ชนะการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ศน.-ศว. เอาชนะทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีศรีน่านด้วยสกอร์ 61 - 66 แต้ม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันว่ายน้ำ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติรัตน์ อินไชย นักเรียนชั้นม.2/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันว่ายน้ำ ท่ากบ ระยะ 50 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Swimming Association ในระหว่างวันที่ 23 -25 ตุลาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภาคเหนือตอนบนประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลจากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภาคเหนือตอนบนประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม English for today

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English for today นำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจ โดยเด็กชายนนทวัฒน์ คำวงศ์ ม.2/8 เป็นพิธีกร นางสาวณัฐกมล พลหลัก และ Teacher Montana Sage Pflaster และนักเรียนชั้น ม.4/7 เป็นผู้นำเสนอคำศัพท์ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการแข่งขันรายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ มหาลัยวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยมีนายจำลอง สุขสาร และนางสาวศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นครูผู้ฝึกสอน ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง รุ่นทั่วไป เด็กหญิงบุญญาภา อินมาตย์ นักเรียนชั้น ม.2/4

 

2.รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 18 ปี เด็กหญิงชนิกานต์ ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.2/1 และ เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะระวงศ์ นักเรียนชั้น ม.2/6

 

3.รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 18 ปี นายณภัทร ใจสุภาพ นักเรียนชั้น ม.5/1

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนพรุจ วิญญพรหม นักเรียนชั้นม.2/10 ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯระดับจังหวัด และการสอบเสริมปัญญา ณ ลานกิจกรรมศาลา ศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน แนะนำหลักสูตรและชี้แจงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเดิม)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุเมษ สายสูง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม English for today

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English for today นำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจ โดยเด็กชายนนทวัฒน์ คำวงศ์ ม.2/8 เป็นพิธีกร นางสาวณัฐกมล พลหลัก และ Teacher Montana Sage Pflaster และนักเรียนชั้น ม.4/7 เป็นผู้นำเสนอคำศัพท์ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลจากการแข่งขันรายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ มหาลัยวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยมีนายจำลอง สุขสาร และนางสาวศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นครูผู้ฝึกสอน ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง รุ่นทั่วไป เด็กหญิงบุญญาภา อินมาตย์ นักเรียนชั้น ม.2/4

 

2.รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 18 ปี เด็กหญิงชนิกานต์ ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.2/1 และ เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะระวงศ์ นักเรียนชั้น ม.2/6

 

3.รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 18 ปี นายณภัทร ใจสุภาพ นักเรียนชั้น ม.5/1

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนพรุจ วิญญพรหม นักเรียนชั้นม.2/10 ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯระดับจังหวัด และการสอบเสริมปัญญา ณ ลานกิจกรรมศาลา ศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน แนะนำหลักสูตรและชี้แจงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเดิม)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุเมษ สายสูง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

นักเรียนเข้าร่วมแสดง ในพิธีเปิดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดง ในพิธีเปิดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดย อพท.น่าน ณ ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น โดยมี ครูนุชดา น้อยนวล เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงเพลงในพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน

วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีครูปิยะ คณะธรรม เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดพญาภู อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

โครงการมหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกิจกรรมโครงการมหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจรโดยโรงเรียนกวดวิชา บีไวส์อคาเดมี่ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เรื่องการจัดตั้งสมาคมฯ ชุดใหม่ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ในโอกาสศึกษาดูงาน งานสภานักเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ต่อไป

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ระดับ Gold

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนายภูฟ้า อ่างบุญตา ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ระดับ Gold สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยนายราเมศ รัตนะชเวง เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นผู้มอบรางวัล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ลานกิจกรรม ศาลาศว 22

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีทอดผ้าป่ารีไซเคิล ภายใต้โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่ารีไซเคิล ภายใต้โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ศาลา 109 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนชุดความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน และจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละแผนงาน และดำเนินการจัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แสดงความยินดีกับครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในโอกาสนี้ครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ได้พบปะอำลาคณะครูและนักเรียนด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้นำ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา จำนวน 75 นาย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

นิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมจากการลด คัดแยกขยะ และสร้างประโยชน์จากขยะ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดนิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมจากการลด คัดแยกขยะ และสร้างประโยชน์จากขยะ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยตัวแทนแต่ละห้องได้นำเสนอชิ้นงานของตนเอง ณ ศาลา 109 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานอื่น ๆ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "แข่งเรือนครน่าน"

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนาวสาวชนาธิป รุณอินตาและนางสาวมาริณี สำราญ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "แข่งเรือนครน่าน" ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีครูทิพากร แก้วอินทร์เป็น ผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SRISAWAT FUTSAL CUP 2020 โดยมีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธานเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมเชียร์ให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตซอลระหว่างทีมครูพละศรีสวัสดิ์ฯ และทีมรวมเดือนครูศรีสวัสดิ์ฯ ณ สนามเมืองชัย สเตเดียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทับทิม จำนวน 500 ตัว พันธุ์ปลานิล จำนวน 500 ตัว ในโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนฐานเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ และต่อยอดในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพการฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพให้แก่นักเรียนต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลคนดีศรีเมืองน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน ประจำปี 2563

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลแก่ทีมของสภานักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอ Check in ที่นี่ ของดี พช.

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่ทีมของสภานักเรียน ประกอบด้วย นายณัฐภัทร บุญทิพย์ นักเรียนชั้น ม.5/7 นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 นางสาววรพิชชา แสงห้าว นักเรียนชั้น ม.5/6 นายมณฑล อินปา นักเรียนชั้น ม.5/6 ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอ Check in ที่นี่ ของดี พช. กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูงานกิจกรรมสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศ RMUTL GAMEON ประเภทคนน่านพัฒนาคนน่าน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่ นางสาววริษา เชื้อทองฮัว นักเรียนชั้น ม.6/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ RMUTL GAMEON ประเภทคนน่านพัฒนาคนน่าน จัดโดยโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดน่าน มีนางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง เป็นครูที่ปรึกษา

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลระดับชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอ Check in ที่นี่ ของดี พช.

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม"จะไปไปปาก" ของสภานักเรียน ประกอบด้วย นายณัฐภัทร บุญทิพย์ นักเรียนชั้น ม.5/7 นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 นางสาววรพิชชา แสงห้าว นักเรียนชั้น ม.5/6 นายมณฑล อินปา นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอ Check in ที่นี่ ของดี พช. กรมการพัฒนาชุมชน จาก 70 ทีม รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูงานกิจกรรมสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

สัปดาห์โรงเรียนปลอดขยะโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์โรงเรียนปลอดขยะโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชนซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 มีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดสัปดาห์ อาทิ กิจกรรมหน้าบ้านน่ามองจิตอาสาจัดการขยะบริเวณหน้าโรงเรียน กิจกรรมการรณรงค์ใช้หลัก 3 Rs การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมตอบปัญหาการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมฐานเรียนรู้พี่สอนน้องช่วยกันลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนด้วยพลังความสามัคคีในยุคของเรา กิจกรรมเพลงรณรงค์ปลอดขยะ รายการเสียงตามสาย กิจกรรมศรีสวัสดิ์เกลี้ยงจาน กิจกรรมวาดภาพส่งเสริม“การรณรงค์ใช้หลัก 3 Rs” กิจกรรม BIG Cleanning โดยในวันนี้หลังพิธีเปิดผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนด้วย

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

พิธีอัญเชิญและ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีอัญเชิญและ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำร่องการปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในชื่อโครงงาน "โปรแกรมจัดชุดอาหารเพื่อสุขภาพโดยเมทริกซ์ " จากโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 5

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเขาน้อย

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วย งานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเขาน้อย โดยในกิจกรรมนี้นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ นักเรียนชั้นม.5/6 ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน ประจำปี 2563 จากสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางามผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ( DIGITAL LIBRARY 4.0) เรื่องการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และการสร้างหนังสือ E-book โดยมีคุณชัชวาลย์ ทินกรรัศมีและคุณสิทรา คัชมาตย์จากบริษัทโอเฟนเชิร์ฟ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

งานประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการแข่งขันประกวด cover dance (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวด cover dance (รอบชิงชนะเลิศ) ในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การศึกษาดูงาน ตามโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะ

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ตามโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน จากชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอบต.ป่าคา วัดหนองบัว วัดศรีมงคล และร้านลำดวนผ้าทอ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรม“ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวสายสัมพันธ์”

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม“ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวสายสัมพันธ์” ในโอกาสครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลจากรายการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกันประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม“ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวสายสัมพันธ์” ในโอกาสครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้มาพบปะและกล่าวอำลานักเรียน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวจรรยา ครุฑเงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.นายอาคม ไชยฮั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.นายกฤษพล กันยะมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. นายเจริญ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. นายอรุณ กุลณาวงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางธัญพิชชา ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงาน ว21

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่กำลังยื่นประเมินผลงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงาน ว21 โดยมีคุณธวัช หงส์สามสิบหก วิทยากรจากสพม.37 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award)

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อนำร่องการปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โดยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และรางวัลการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลดีเด่น จากกิจกรรมการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และรางวัลการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Innovation Best Practice symposium 2020 รางวัลระดับ Platinum เข้ารับรางวัลในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพม.๓๗ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 18 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์โรงเรียนปลอดขยะ โดยมี นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องเรียน 121 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันประกวด cover dance (รอบคัดเลือก)

วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวด cover dance (รอบคัดเลือก)
เพื่อหาผู้เข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติต่อไป

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณมูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ดังนี้

1.เด็กชายอนุชา สิงห์นาซาว นักเรียนชั้นม.2
2.เด็กหญิงดุจดาว คำมาลา นักเรียนชั้นม.4

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร้าน Prince ผัดไทย by ครัวบ้านดู่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณร้าน Prince ผัดไทย by ครัวบ้านดู่ ศิษย์เก่า ศว.47 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก)

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก) เพื่อหาผู้เข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการพัฒนางานด้านวิชาการ

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการพัฒนางานด้านวิชาการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมงานประกาศโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะฯ

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานประกาศ “โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรก ของประเทศไทย” จัดโดยจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยบริษัทเสริมปัญญา

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มงาน MEP จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญา มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 133 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าสอบได้ทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรม วันแรกของปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ปกติ วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าลานกิจกรรมศาลาศว.22 เป็นวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้มาพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมเช้าวันนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนฯ

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 /2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้แก่ นางสาวพิชญามญชุ์ กันทะโฮ้ง
นายอัฉริย์ภักดิ์ ปันคำ
และนางสาววนัชพร ราชปันติ๊บ
โดยมีครูนพพล สุขภิรมย์และครูสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง เป็นผู้ฝึกสอน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist Agriculture: Innovation for Sustainable Social Development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย  

การสำรวจและประมาณการระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียน

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน สำรวจและประมาณการระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียน เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 250 KVA ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำ VTR นำเสนอโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำ VTR นำเสนอโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยมี นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมโครงการห้องเรียน IEP ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมโครงการห้องเรียน IEP ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดย นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร Intensive English Program (IEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง โดย นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4 ประเภท ได้แก่ นักเรียนรักการอ่าน ครูรักการอ่าน ผู้บริหารรักการอ่าน โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน เพื่อคัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต ส่งเข้าแข่งขันระดับ สพม.37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทั่วไป ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อ นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ นักเรียนชั้นม.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน"วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'๖๓" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีครูเฉลิมชาติ เทพอาจ เป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมของสพม.37 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2563 โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกับคณะครูจากโรงเรียนในภาคเหนือที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเคมีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 วันที่ 17-19 ส.ค.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  1.น.ส.ครองขวัญ ไมตรีสมสกุล ม.6/10
  2.น.ส.สิริกร ดีอุด ม.5/10
 • รางวัลชมเชย
  1.นายธนภัทร เลาคำ ม.6/10
  2.น.ส.พรรณปพร โพธิ์สุยะ ม.6/10
  และนายธนภัทร เลาคำ สามารถทำคะแนนได้สูงสุด ในรอบคัดเลือก จากผู้เข้าสอบ จำนวน 74 คน (37 ทีม)
ครูที่ปรึกษา
1.นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
2.นางสุธีรา งานชูกิจ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธะสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การวางแผนงานการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสพม.37 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วางแผนงานการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันยูโดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 การแข่งขันยูโดครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 14- 15 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี กับนางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ด้านบริหารจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเข้าร่วมประกวดระดับชาติ นำเสนอผลงานด้วยคลิปวีดีโอ และสัมภาษณ์ผ่านระบบ Teleconference ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 4

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 4” โดยมีนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ สพม.37 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ที่แต่ละโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จำนวนทั้งหมด 20 ฐาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้าง เรื่องขออนุญาตใช้วัสดุเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 69/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการแข่งขันรอบรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วัวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมวางแผนดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมวางแผนดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูพลศึกษา โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูพลศึกษา โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน เรื่อง การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ยุค COVID-19 โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ต้อนรับครูจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเรื่องโอลิมปิกวิชาการ ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

บริจาคโลหิต

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รับมอบป้ายชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผศ.ดร.พระชยานันทมุนี และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมรับมอบป้ายชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กร และสถานศึกษา โดยรูปแบบการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมสามัญใหญ่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองชุดเก่า และแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรม “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีพระครูโสภณปัญญาธร นายศิริยศ วงษ์แพทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือศธจ.น่าน คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วิทยากรในการอบรมวันนี้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ และครูทักษกร เพ็ญมณี เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายณรงชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประชุมร่วมกับคณะวิทยากรพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมกีฬาชนิดต่างๆ ของนักเรียน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ร่วมงานมหกรรม"วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูนำนักเรียนร่วมแสดงในงานมหกรรม"วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจเยี่ยมห้องเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน ร่วมประชุมกับคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักเรียน ณ ห้องกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับครูหัวหน้างานอาคารสถานที่และพนักงานอาคารสถานที่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการการติดตาม ประเมินผล โครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการการติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563 ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3 โดยนักเรียนจิตอาสา ต้นกล้าความดี เก็บกวาดขยะ บริเวณหน้าโรงเรียนตามนโยบายของจังหวัดน่าน และหน่วยงานต้นสังกัด
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการกรอก​ข้อมูลนักเรียน DMC ปีการศึกษา​2563​ ​โดยมีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

วันเปิดภาคเรียนกับการเรียนการสอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กำหนดให้

 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

 

- สแกนอุณหภูมิวัดไข้

 

- ลงทะเบียนด้วยโปรแกรม ไทยชนะ

 

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการเข้าร่วมกิจกรรม/ซื้อและนั่งรับประทานอาหาร

 

-จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล - การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสพม.37 ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยม และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านดอนมูล และอสม.รพ.สต.บ้านดอนมูล ในการคัดกรองในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัสดุและคณะครู คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ชัยพล พาโพธิ์ จากวิทยาลัยเทคนิคน่านและคุณนิติกร สุขใจ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองน่านมาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ด้วย
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online

คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมภาคเช้า คือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาคบ่ายคือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องเรียน 221 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 23/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 24/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 25/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 26/6/63

 

การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และเตรียมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ โดยในภาคเช้าครูประจำชั้นระดับม.ต้นเข้ารับการอบรม และภาคบ่ายครูประจำชั้นระดับม.ปลาย ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางธัญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการนำเข้าข้อมูล ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากสพฐ.ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 โดยในโอกาสนี้ได้แนะนำครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มาสอนในภาคเรียนนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 3 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ร่วมส่งมอบงานงวดที่ 3 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้าง ร่วมกันประชุมและรับฟังคำชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์
ร่วมกันประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศรีสวัสดิ์ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และสรุปงาน แนวทางการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสำรวจพื้นที่สร้างอาคารงบประมาณ 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะสพฐ.
ในโอกาสมาสำรวจพื้นที่สร้างอาคาร งบประมาณ 2564
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำจังหวัดน่าน

ร่วมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณข้างถนนหน้าโรงเรียน

การประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (ด้านวิชาการ) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 มีนาคม 2563

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

การประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจาก วิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงของคณะครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางธัญพิชชา ฟองลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุข

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุขระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2563. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รองผู้อำนวยการสพม. เขต 37 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้อนรับนางวิลาวรรณ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้มาตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่คุมสอบและนักเรียนที่ทำการสอบ ในการสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563-5 มีนาคม 2563

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิทยากร อ.ฮัษมาน ธนวรกันต์ (ครูแกงส้ม) ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

การแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ศาลา ศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรีนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ และส่งเสริมมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดูแลตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 เพื่อให้พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับนักการภารโรง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสระน้ำ โดยนำวัชพืชและเทาน้ำที่ปิดผิวน้ำขึ้นเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียเบื้องต้น ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียน

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า ศ.ว.18 เป็นอย่างสูง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้อง ๆ รุ่นหลังด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นายธีรภัทร์ เวียงคำ นักเรียนชั้นม.3/3 ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมวินัยของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ทีม SW WE ARE ONE ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2020 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง 38 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 48 เหรียญ และรางวัลเหรียญทองแดง 75 เหรียญ รวม 161 เหรียญรางวัล โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินมีสิทธิ์สอบรอบสอง (ระดับประเทศ)

กิจกรรมสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันแต่งชุดสีดำ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันผลิตสื่อโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 253 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตัดต่อคลิปวิดีโอจากการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค คือเบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ฯ ผลการเลือกตั้งพรรคที่มีคะแนนแเสียงมากที่สุดได้แก่ เบอร์ 2 พรรคอนาคตศรีสวัสดิ์ฯ เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7(ล่าสมบัติศรีสวัสดิ์อัจฉริยะใต้ท้องทะเล) มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในวันนี้เวลา 08.30 น.นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้พบปะและชี้แจงรายละเอียดการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษากับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิด กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการพูด สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงาน MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020 มีนายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนเครือข่าย MEP ในจังหวัดน่าน

ผู้บริหารพบปะคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมประชุมกับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องสังคมศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การนำเสนอนโยบายของพรรคผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงเวลาพักนักเรียนผู้ลงสมัครทั้ง 2 พรรคก็ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วม ไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบถังหมักอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่คณะครูเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรคคือ เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมเพื่อประสานงานนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มกิจการนักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 185 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมและตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย

วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยครูพิชญา ขันเพชร ครูชลดา นันทะน้อย พานักเรียนร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังผา

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูนรพนธ์ คนสูง ในโอกาสที่มาบรรจุใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป โดยมีนักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอลมาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 31 มกราคม 2563 นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ได้มาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อทีมชาติไทยให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษาไว้เป็นที่ระลึกด้วย

การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ต่อนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาฮ้อกกี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

โครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาวูซู ในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา วูซู ประเภท Obstacles (สิ่งกีดขวาง)นักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2563
1. นายวโรดม ศรีทิพย์ ม.6/5
2. นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ม.4/7

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายูโดในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41"อุดรธานี​เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี​ ชมรมกีฬายูโดโรงเรียนศรีสวัสดิ์​วิทยาคาร​จังหวัด​น่าน​ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ดังนี้
1.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ชาย น้ำหนัก 81-90 กิโลกรัม
นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
2.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย Nage no kata
นายธนภัทร คำพันธ์​ ม.5/3
นายทรงพล ยงสุขสกุล (ศิษย์เก่า)
โดยมีนายภานุวัฒน์​ อิ่ม​ทอง​ เป็นครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนม.5/6 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกความอดทน สร้างวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสมาชิก จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภาพกิจกรรม

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์DOW-CST Award 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
1.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
2.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
3.นายรัชต ทยานศิลป์ ม.6/7
แข่งขันในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารจุตรัสจามจุรีสแควร์ และโครงงานจะได้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
Pure and Applied Chemistry Conference 2020(PACCON 2020) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานีต่อไป

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่้วไปและนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉลองโภคศิลชัย นักเรียนชั้นม. 1/7 ได้รับการคดีเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นายณัฐภูมิ สุโน นักเรียนชั้นม.5/7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรม S.W. Skits Show 2020 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม S.W. Skits Show 2020 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ในงาน“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ละห้องเรียนดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนราชานุบาล

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ในงานวันครูครั้งที่ 64 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพ" มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 64 รูป พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38

English We Like ปีที่ 12

วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "English We Like ปีที่ 12"มีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ขนมปังฟาร์มเฮ้า , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัดบริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) และบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนำความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 10 ฐาน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 รางวัลระดับชาติ 18 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp​ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท

กิจกรรมค่ายภาษาจีน

วันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

การสอบ PRE O-NET 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบ PRE O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป

กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นได้จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพ มาให้ความรู้นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24

วันที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและพบปะกับนักเรียน ผู้ปกครองก่อนเข้าห้องสอบ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

พิธีทำบุญอาคาร 111 ปี

วันที่ 3 มกราคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญอาคาร 111 ปี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมเข้าแถวเช้าในวันแรกของปี 2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และชี้แจงนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติก โดยตัวแทนสภานักเรียนมอบต้นไม้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางโรงเรียนด้วย ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

x